معاونت دانشجویی و فرهنگی
معرفي واحد

دبیر شورای انضباطی : سیدعلیرضا شورشینی 
کارشناس دفتر شورای انضباطی : فاطمه عرب بیگ 
 
 تلفن : 36248089 - 031 داخلی 314
 
آشنایی مختصر با شورای انضباطی دانشجویان
ضمن تبریک سال جدید به کلیه دانشجویان عزیز و آرزوی توفیق روز افزون و کسب رتبه های پر افتخار علمی برای ایران عزیز، مختصری از قوانین انضباطی جهت آشنایی با حقوق و تکالیف دانشجویان ارائه می گردد.
1. ضرورت وجودی: دانشگاه به عنوان یک جامعه که پذیرای جمعیتی از دانشجویان، کارکنان و اساتید ما شناخته شده و اغلب خانواده ها نیز در این جامعه دارای عضو هستند.این جامعه مثل هر جامعه دیگری متأثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشکیل دهنده است. در دانشگاه روابط متقابل دانشجویان، کارکنان و اساتید می تواند درپاره ای از اوقات سبب مخاطراتی برای هر یک از طرفین رابطه شده و یا در مواقعی هزینه هایی برای دانشگاه ایجاد نماید که این هم نیازمند مرجعی برای داوری می باشد. با توجه به مصلحت های کلان آموزش عالی، ورود پلیس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراین مرجع داوری در جهت احقاق حقوق دانشجویان و رعایت مصالح دانشگاه، بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1374، شورای انضباطی است که در دانشگاه ها تشکیل و به تخلفات دانشجویی رسیدگی می تماید. مشابه این نهاد در مورد کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز وجود دارد.
2. رسالت شورای انضباطی: دوره دانشجویی عبور از دوره نوجوانی به جوانی است و زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه های جدی زندگی است. لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد تا تبعات سنگین قضایی بر دوش دانشجویان سنگینی نکند. با این اوصاف شوراهای انضباطی با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجویان برخورد می نمایند و فرصت جبران برای دانشجویان لحاظ می شود، لذا صدور آراء تعلیقی، اخذ تعهد مکتوب و تذکر های انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و در صورت عدم تکرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخیص اعضای شورای انضباطی دانشگاه، امکان حذف برخی از سوابق انضباطی پس از پایان دانش آموختگی مطابق آئین نامه میسر خواهد بود.
3. صلاحیت شورا: بر اساس ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی، شورای انضباطی صالح به رسیدگی به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر می نماید.
بنابراین چنانچه:
1. تخلفی در زمان دانشجویی صورت گیرد.
- داخل دانشگاه
- خارج دانشگاه
2. به هر نحو به شورای انضباطی اطلاع داده شود.
- گزارش حقوقی
- شکایات شاکی خصوصی
3. از طرف دانشجویی ظلمی در حق دانشجوی دیگری صورت گیرد.
4. از طرف محاکم قضایی دانشجو محکوم شود.
در این صورت شورای انضباطی صالح به رسیدگی می باشد.
4. شوراهای رسیدگی کننده انضباطی:
- شورای بدوی انضباطی در دانشگاه 
- شورای تجدید نظر انضباطی در دانشگاه
- شورای مرکزی انضباطی در سازمان امور دانشجویان (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
5. نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی :
- وصول گزارش یا شکایات از اشخاص حقیقی یا حقوقی
- تکمیل تحقیقات از منبع گزارش یا شکایات و سایر مراجع مرتبط
- احضار دانشجو در وقت مقرر با احضاریه مکتوب (حداکثر 2 مرتبه)
- در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فایل آموزشی
- حضور در دبیرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهی و مکتوب
- طرح موضوع در شورای بدوی انضباطی
- صدور حکم بدوی (در صورت محکومیت)
- ابلاغ حکم بدوی (فرصت 10 روزه اعتراض به حکم بدوی به صورت مکتوب)
- طرح درخواست تجدید نظر دانشجو در شورای تجدید نظر انضباطی
- صدور حکم قطعی و اجرای حکم
6. مصادیق تخلفات:
الف) تخلفات عمومی :
در ماده 3 شیوه نامه اجرایی مصادیقی از جرائم عمومی همچون تهدید و توهین و ضرب و جرح و جعل و ... ذکر گردیده است. به عنوان مثال چنانچه دانشجویی به یکی از دانشجویان دیگر یا اساتید خود توهین نماید، پس از طی مراحل رسیدگی شورای انضباطی می تواند دانشجو را بر اساس نوع و کیفیت تخلف، از تذکر کتبی بدون در ج در پرونده تا بند 12 تنبیهات (منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال) محکوم نماید.
ب) تخلفات آموزشی و اداری:
از مصادیق تصریح شده در شیوه نامه اجرایی، تقلب در امتحان یا تکالیف مربوطه می باشد. دانشجویان باید توجه داشته باشند همراه داشتن اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد تقلب محسوب شده و می تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد ازجمله درج نمره 25/0 در ریز نمرات که به هیج وجه قابل حذف از کارنامه نمی باشد.
از مصادیق دیگر فرستادن یا شرکت کردن به جای دیگری در جلسه امتحان است که تنبیهات شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در زمینه مسائل اداری نیز دانشجویان موظفند کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصیل مراعات نمایند، از جمله ورود خروج به دانشگاه که می بایست با همراه داشتن کارت دانشجویی صورت پذیرد شرکت در نشست ها و تجمع های دانشجویی فاقد مجوز که مصداق اخلال در نظم عمومی دانشگاه است و دانشجویان شرکت کننده بعنوان متخلف شناخته شده و به شورای انضباطی معرفی خواهند شد. دانشجویان در خصوص مجوز دار بودن یا نبودن تجمع ها می توانند از اداره انتظامات دانشگاه و یا معاونت فرهنگی دانشگاه سوال نمایند.
ج) تخلفات اخلاقی:
رعایت شئونات دانشجویی و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر تشکیل دهنده دانشگاه نسبت به همدیگر می باشد.
- از بارزترین مصادیق تخلفات اخلاقی، استعمال دخانیات است، استفاده از مواد دخانی در دانشگاه و اماکن مرتبط ممنوع می باشد.
- برخورد شورای انضباطی با استفاده کنندگان از مواد مخدر و مشروبات الکلی وابزار آلات قمار بسیار سنگین و غیر قابل برگشت خواهد بود.
- سرآغاز مصرف این گونه مواد، کشیدن سیگار است پس هر کس پیشنهاد استعمال سیگار به شما می دهد به یقین دوست شما نیست و چه بسا شما را در مسیری قرار دهد که بر آینده تحصیلی و شغلی شما اثرات جبران ناپذیری را تحمیل نماید. لذا با کمی هوشیاری قطعا در دوستی با او تجدید نظر خواهید کرد.
- از دیگر مسائل اخلاقی، رعایت ضوابط و قوانین پوششی دانشگاه است. بر دانشجویان پسر و دختر لازم است بر اساس قوانین پوششی دانشگاه رفتار نمایند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جلسه 566 خود مصادیق مجاز و غیر مجاز پوشش محیط های آموزشی دانشگاه (کلاس، سفرهای مطالعاتی، اردو، سلف، داخل سرویس ها و ...) را کاملا تعریف نموده است.
بنابراین انتظار می¬رود تمام دانشجویان اهتمام جدی به رعایت مقررات داشته و در ایجاد نظم و انضباط محیط دانشگاه پیش قدم باشند.
همچنین دانشجویان عزیز می بایست شؤون اسلامی و دانشجویی را در رفتار با همکلاسی خود مراعات نمایند و پایبند به مسائل شرعی و قانونی باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمایند.
د) تخلفات با مضامین سیاسی:
دانشگاه محل رشد علمی و اخلاقی سیاسی است و بروز عقاید تا زمانی که خدشه ای به نظم عمومی وارد نکند و یا تعرضی به مسائل دینی و فرهنگی نداشته باشد محترم بوده و هیج فردی حق تفتیش عقاید را ندارد. انتظار است که دانشجویان که نخبگان کشور به حساب می آیند بر اساس مقررات جاری دانشگاه به فعالیت های آگاهانه سیاسی پرداخته و از هر گونه سیاست بازی که هزینه هایی ر ا برای دانشجو و دانشگاه و نظام ایجاد می نماید، پرهیز کنند.
از مصادیق بارز تخلفات سیاسی ایجاد بی نظمی در محیط دانشگاه می باشد که با صلاحدید شورا می تواند به اخراج از دانشگاه بیانجامد. پس مراقب باشیم شور و نشاط جوانی و احساسات پاک مان را در جهت منافع دیگران قرار ندهیم.
7. تنبیهات انضباطی:
- چنانچه دانشجویی یکی از بندهای موصوف، که مختصری از آن به عنوان آشنایی توضیح داده شد انجام دهد، شورای انضباطی دانشگاه در صورت احراز می تواند از موارد زیر برای تنبیه استفاده نماید:
1. احضار و اخطار شفاهی و کتبی
2. تذکر کتبی با و بدون درج در پرونده دانشجو
3. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
4. دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تقلب
5. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل
6. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.
7. منع موقت از تحصیل به مدت یک تا چهار نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات یا بدون احتساب سنوات
8. تغییر محل تحصیل و یا تبدیل دوره تحصیلی
9. اخراج از دانشگاه
توفیق و سربلندی شما آرزوی قلبی ماست
دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی دانشجویان 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/04
تعداد بازدید:
4249
معاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی  دانشگاه هنر اصفهان
خیابان حکیم نظامی ، نبش خیابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی 031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal