معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
معرفي واحد
اداره خوابگاه
كاركنان اداره خوابگاه هاي دانشگاه هنر اصفهان
مسئول اداره خوابگاه ها : مجيد بزرگزاد ارباب


مسئول رسيدگي به مسائل خوابگاه ها : حمزه صفار  

سامانه پيام كوتاه : 30009900999897
پست الكترونيكي: khabgah@aui.ac.ir
تلفن : 36262127-031
شرح وظايف اداره خوابگاه ها
1-پيگيري جهت آماده سازي خوابگاه ها در زمان تعطيلي دانشگاه جهت شروع سال تحصيلي جديد 
2-نظارت بر حسن انجام كار پيمانكار خوابگاه با توجه به مفاد قرارداد تنظيمي به عنوان ناظر امور قراردادها
الف) ساختمانها (بهداشت مكانهاي عمومي ، ايمني ساختمانها و ...
ب) لوازم (ماشين لباسشويي ، اجاق گاز و ...
ج) كاركنان (1- نظارت و كنترل كاركنان تحت امر پيمانكار جهت بهبود عملكرد آنان با توجه به قرارداد تنظيمي 2- توجيه كاركنان در بدو شروع قرارداد و برقراري جلسات در مواقع ضروري و ...)
3- ثبت نام دانشجويان و اسكان آنها در خوابگاه ها طي دو نيمسال تحصيلي و همچنين اسكان تابستانه در صورت تقاضاي دانشجويان و وجود امكانات.
4- دريافت و پيگيري گزارشات دانشجويي تا حصول نتيجه (با توجه به چرخه از پيش تعيين شده)
5- ارتباط مستمر با حوزه دانشجويي و دريافت و اجراي سياستها و بخشنامه هاي وزارت در خصوص خوابگاه ها
6- شناسايي و تشكيل پرونده متقاضيان تخفيف شهريه خوابگاهي با توجه به آئين نامه ابلاغي در هر ترم تحصيلي
7- بررسي و تأييد كاركرد ماهانه پيمانكاران و ارائه آن به معاونت دانشجويي جهت ارجاع به واحد امور قراردادها 
8- تهيه و تنظيم گزارش مالي دانشجويان خوابگاه ها و اعلام به واحد حسابداري دانشگاه.
9- بررسي و تأييد فرم هاي تسويه حساب دانشجويان خوابگاهي از سال تحصيلي 90/89 تا به امروز
10- هماهنگي با اداره خوابگاه هاي ديگر دانشگاه ها در خصوص اسكان دانشجويان دانشگاهي
11- راهنمايي و پاسخگويي به مراجعات دانشجويي در اداره خوابگاه ها
12- ارائه گزارشات مختلف به مسئولين حوزه دانشجويي ، حفاظت فيزيكي ، شوراي انظباطي و ...
13- پيگيري مجوزهاي خوابگاه داران جهت وام دانشجويي
و ...
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/25
تعداد بازدید:
4633
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal