معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
معرفي واحد
اداره رفاه دانشجویان
رییس اداره رفاه دانشجویان: شکوفه دقوقی


   آدرس دانشگاه : خیابان حکیم نظامی، ساختمان مارتاپیترز

     تلفن مستقیم : 03136262203  

     تلفن دانشگاه :  03136248089 

      شماره داخلی 208 رئیس اداره و شماره داخلی 212 کارشناس اداره

نشانی الکترونیک: refahonar@aui.ac.ir

    به نام خدایی که نوآوری سنت اوست 
اداره رفاه دانشجویان دانشگاه به عنوان نهاد متولی ارائه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات مورد نیاز دانشجویان کم بضاعت و مستعد را پس از طی مراحل قانونی لازم به دانشجویان ارائه می نماید؛ صندوق رفاه دانشجویان با مأموریت شناسایی نیازهای واقعی دانشجویان، با اولویت دانشجویان مستعد و کم بضاعت، بیش از چهار دهه است که پاسخگوی نیازهای دانشجویان در زمینه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی می باشد.
خدماتی که توسط اداره رفاه دانشجویان به دانشجویان ارائه می شود، شامل:  
 

شرایط دریافت و بازپرداخت وام صندوق رفاه دانشجویان


 1. دانشجویانی که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی یا اشتغال تمام وقت در دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شاغل می باشند و مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات شده اند، مشمول دریافت وام از صندوق نیستند.

تبصره1: دانشجویانی که دارای بیمه اختیاری و پاره وقت )غیر مستمر) می باشند، می توانند از وام های صندوق بهره مند گردند )شامل طلاب حوزه علمیه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، مدرسین حق التدریس، بیمه شدگان تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد، خویش فرما و زنان خانه دار(

تیصره 2: پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل در صورت تایید صندوق بلامانع است.

 1. عدم دریافت بورس یا کمک هزینه های تحصیلی از سایر سازمان ها و عدم داشتن بدهی معوق در صندوق )به جز وام ها یا کمک هایی که براساس تفاهم نامه هایی که فی مابین صندوق و سایر نهادها منعقد می گردد مانند وام دریافتی از بنیاد نخبگان، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره(، سازمان بهزیستی کشور(

د دانشجویانی که در مقطع بالاتر قبول شده اند هم، برای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در مقطع بالاتر، ملزم به ارائه سند تعهد محضری جدید و گواهی کسر اقساط از حقوق هستند.

3. دانشجویی که ترم پیش مشروط بوده، مبلغ وام او نصف مبلغ وام تحصیلی محاسبه می شود.

4. به دانشجویی که دو ترم متوالی مشروط شود وام تعلق نمی گیرد.

تذکر بسیار مهم: دانشجوی گرامی، ثبت شماره حساب بانک تجارت برای بهره مندی از وام، توسط دانشجو امکان پذیر نیست. شماره حساب تجارت خود را همراه با شماره شبا و کد شعبه و شهر شعبه برای ثبت به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه اطلاع دهید.

5. به کلیه وام های دریافتی از مهرماه 99 کارمزد 4% به صورت روزشمار برای طول مدت دریافت وام از تارخ دریافت وام تا تاریخ شروع سررسید اولین قسط تعلق می گیرد.

مطابق فرمول زیر

4 * مبلغ وام* (تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام( = کارمزد طول تحصیل

100 365

6. چنانچه زمان ادای دین بدهکار فرا رسیده باشد و پرداختی از سوی وی صورت نگیرد، کل بدهی، اعم از اصل وام و کارمزد بایستی به صورت یکجا پرداخت شود، در این صورت است که بدهی او به دین حال تبدیل میگردد.

7. حداکثر نیمسال های تحصیلی که دانشجو متناسب با هر مقطع تحصیلی میتواند از وامهای دانشجویی صندوق بهره مند گردد، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته 8 نیمسال تحصیلی است.

 1. شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویان با محاسبه 9 ماه (دوره تنفس) پس از آخرین نیمسال تحصیلی خواهد بود. توجه داشته باشید که سنوات مجاز برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی ناپیوسته 8 نیمسال و برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال است. برای آن دسته از دانشجویان که مطابق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند، حداکثر دو نیمسال تحصیلی اضافه از نظر صندوق قابل قبول می باشد؛ به این معنی که مثلاً، به جز در مورد دانشجویان مشمول خدمت سربازی، برای دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که حتی 3 نیمسال هم مجوز سنوات اضافی از طرف اداره آموزش دانشگاه دارد، فقط و فقط 2 نیمسال آن را می توان اعمال نمود و بنابراین پایان تحصیل دانشجو نهایتاً پایان ترم ششم ثبت خواهد شد و شروع اقساط او نیز دقیقا 9 ماه پس از تاریخ ثبت شده برای پایان تحصیل او است.

تذکر: درخصوص دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی، 2 سال به این مدت اضافه خواهد شد.

 1. دانشجویان می بایست حداکثر تا پایان آخرین نیمسال مجاز تحصیلی از نظر صندوق رفاه دانشجویان (کارشناسی و دکتری تخصصی ناپیوسته 10 نیمسال، و کارشناسی ارشد 6 نیمسال) و قبل از پایان دوره تنفس 9 ماهه برای تعیین وضعیت بدهی به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه کنند که بدهی خود را یا به صورت بازپرداخت یکجای کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط تعیین تکلیف نمایند.
 2. تذکر بسیار مهم: اگر دانشجویی فارغ التحصیل شود و مدت تنفس 9 ماهه برای شروع بازپرداخت اقساط او هم گذشته باشد و هنوز برای تعیین تکلیف بدهی به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نکرده باشد، بدهی او ضمن جریمه 12 درصدی به دین حال تبدیل خواهد شد و صدور دفترچه اقساط ممکن نیست.
 3. سپردن سند تعهدنامه محضری با ضامن معتبر و گواهی کسر اقساط از حقوق برای بهره مندی از وام الزامی است.

تذکر بسیار مهم:

مبلغ قابل درج در گواهی کسر اقساط برای دانشجویانی که حداکثر مبلغ وام دریافتی آنان در طی یک مقطع تحصیلی کمتر از 150000000 ریال (پانزده میلیون تومان) و تا سقف 300000000 میلیون ریال باشد، 30 میلیون تومان و برای دانشجویانی که حداکثر مبلغ وام دریافتی آنان در طی یک مقطع تحصیلی از 300000000 (سی میلیون تومان) بالاتر باشد، 60 میلیون تومان است.

تذکر: فرم های سند تعهد محضری و گواهی کسر اقساط از حقوق را می توانید از سایت دانشگاه، لینک معاونت ها، معاونت دانشجویی، لینک اداره رفاه، دانلود کنید.

تذکر بسیار مهم:

در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام )رسمی، پیمانی، قراردادی ( درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

تذکر: دقت داشته باشید که حتماً فرم جدید سند تعهد محضری را تکمیل کنید زیرا فرم قبلی از ابتدای سال تحصیلی جدید فاقد اعتبار است. و درصورتی که سهواً مرتکب خطا شده و فرم قبلی را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایید، مسوولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود و می بایست ضمن مراجعه مجدد به دفترخانه، سند جدیدی بر اساس فرم جدید تنظیم نماید.

 1. در صورتی که دانشجویی در یک یا چند نیمسال از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنووات استفاده نماید، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز دانشجو حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی جزء سقف مدت استفاده از وام وی محاسبه نمی شود و این مساعدت شامل دانشجویان دارای شرایط خاص از قبیل: مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، تصادف، زایمان، حوادث و بلایای طبیعی و ... به تشخیص و تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.
 1. دریافت وام برای دانشجویان مهمان صرفاً از دانشگاه مبداء امکان پذیر است.
 2. درخصوص دانشجویان انتقالی و همچنین در صورت تغییر دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به نوبت دوم طبق ضوابط آموزشی دانشگاه، کل بدهی دانشجو به پایان فارغ التحصیلی وی در همان مقطع منتقل خواهد شد. لذا امکان بهره مندی از خدمات رفاهی صندوق با شرایط جدید دانشجو فراهم خواهد بود.
اطلاع از اطلاعیه ها و اخبار مهم اداره رفاه دانشجویان: t.me/refahdaneshjouei

شرایط عمومی بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان

 1. پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته 8 نیمسال تحصیلی است.
 1. بهره مندان از وام صندوق جهت دریافت دفترچه اقساط ملزم می باشند حداکثر تا 9 ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی، نسبت به باز پرداخت 10% از کل مانده بدهی خود اقدام نمایند.
 2. بهره مندان از وام مسکن صندوق ملزم می باشند وام مذکور را حداکثر تا 9 ماه پس از پایان دوره دریافت وام و قبل از صدور دفترچه اقساط به صندوق رفاه بازپرداخت نمایند.
 3. شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویانی که طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت 6 نیمسال تحصیلی، و در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته به مدت 10 نیمسال تحصیلی، خواهد بود. بدیهی است زمان بازپرداخت وام این دسته از دانش آموختگان حداکثر تا 9 ماه پس از پایان دوره دریافت وام است.

تذکر: درخصوص فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی 2 سال به این مدت اضافه می شود.

تذکر بسیار مهم: آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و صندوق راساً دفترچه تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به بازپرداخت یکجای کل بدهی خود است.

 1. پس از پرداخت وجوه نقدی، مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت متناسب با میزان باقی مانده بدهی حداکثر تا پنج سال و با اقساط حداقل 200 هزار تومان تعیین می شود.

تبصره 1: حداقل مبلغ قسط 2 میلیون ریال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق قابل افزایش است.

تبصره 2: برای دانشجویان دارای شرایط خاص )از کارافتادگان و مبتلایان به بیماری های صعب العلاج و تحت پوشش نهادهای حمایتی خاص( مدت بازپرداخت با حداقل مبلغ 1 میلیون ریال قسط، تا هفت سال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق قابل افزایش است.

 1. بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند، در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
 2. بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میباشند در صورتی که بیش از 10 قسط متوالی در پرداخت اقساط خود تأخیر نمایند کل بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا و در یک مرحله کل بدهی ها را واریز نمایند.
 3. صدور تسویه حساب برای هر مقطع تحصیلی، منوط به پرداخت کل بدهی در آن مقطع تحصیلی و مقاطع تحصیلی قبلی است.
 4. تسلیم اصل مدرک تحصیلی و ریزنمرات استفاده کنندگان از وام صندوق رفاه، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.
 5. دانشجویان بهره مند از وام های دانشجویی صندوق که بر اساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه، امکان ادامه تحصیل و فراغت )در مقطع تحصیلی پذیرش شده( را نداشته ولی واجد شرایط اخذ مدرک در دوره معادل و یا پائین تر از مقطع تحصیلی قبولی قبلی باشند همانند دانشجوی انصرافی تلقی شده و ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق رفاه هستند.
 6. صندوق مجاز است نسبت به وصول و ایصال مطالبات دولت و هزینه های متعلقه در مورد دانشجویان و یا دانش آموختگانی که از ادای دین خود خودداری نموده اند در مراجع ذی صلاح قانونی از اولین تا آخرین مرحله اقامه دعوی نماید.
 7. دانش آموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دلایل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس صندوق مجموع بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( حداکثر تا 36 قسط متناسب با میزان بدهی قابل تقسیط مجدد است.

تذکر: برای اطلاع از شرایط بازپرداخت برای گروه های خاص از جمله مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی، بدهکاران پذیرفته شده در مقطع بالاتر، بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز، شاغلین بدهکار، دانش آموختگان معاف از هزینه های تحصیلی، بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بهره مندان از وام مسکن صندوق، تارکین تحصیل، بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت، رویداد مهاجرت و ترک تابعیت، و بدهکاران غیرایرانی به قسمت آیین نامه ها، آیین نامه شرایط بازپرداخت برای گروه های خاص موجود در صفحه اداره رفاه از بخش معاونت دانشجویی سایت دانشگاه مراجعه کنید.

الف - پرداخت تسهیلات: 
ب- بازپرداخت تسهیلات:

ج- بیمه حوادث دانشجویی:

 در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، لازم است حداکثر ظرف دو تا سه روز بعد، حادثه را به اداره رفاه دانشجویان اطلاع دهید تا پیگیری دریافت خسارت از شرکت بیمه ممکن باشد. پس از انجام مراحل درمان، مدارک زیر را برای روند دریافت خسارت به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهید.
1. فرم تکمیل و امضا و ممهور شده گواهی پزشک معالج (می توانید از سایت دانشگاه بخش اداره رفاه دانلود کنید، و یا از دفتر سرپرستی خوابگاه تحویل بگیرید)

         2. اصل هزینه های پزشکی(که مهر شده باشد) به انضمام دستور پزشک معالج

            3. گرافی از عضو آسیب دیده

4. کپی  شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی
5. درصورت ارجاع به بیمارستان، پرونده بستری (تایید شده باشد)

      تذکر: مسمومیت، معده درد، درد و حمله قلبی، حمله عصبی و صرع، و سرماخوردگی مشمول بیمه حوادث نمی شوند.

هنگام مراجعه به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه برای اعلام حادثه، همراه با مدارک لازم، شماره شبای حساب بانکی خود را نیز همراه داشته باشید.

 

د - بیمه تکمیلی درمان: (فقط درصورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان)

   دانشجویانی که از بیمه درمانی پایه بهره مند می باشند، درصورت تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی می بایست مدارک زیر را به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهند. در صورت رسیدن به حد نساب، می توان با یک شرکت بیمه برای بیمه تکمیلی قرارداد امضا کرد.

-   تصویر کارت دانشجویی

تصویر کارت ملی

-   تصویر صفحه اول دفترچه بیمه درمانی

 ه - بیمه درمانی دانشجویان بورسیه غیرایرانی 

 

 

 
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/09
تعداد بازدید:
18626
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal