معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
درباره معاونت دانشجويي و فرهنگي


اهم وظايف و اختيارات معاونت دانشجويي:

» رسيدگي به پيشنهادها و انتقادهاي دانشجويان در رابطه با فعاليت‌هاي معاونت.
» مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه دانشجويي.
» تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي مختلف دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
» انجام كليه اموري كه بر طبق آيين‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجويي محول گرديده است.
» نظارت بر نحوه اجراي آيين‌نامه كمك هزينه، وام، بورسيه تحصيلي و ساير كمك‌هاي رفاهي.
» اعمال خط مشي و سياست‌هاي شوراي دانشگاه در معاونت دانشجويي.
» نظارت و كنترل بر فعاليت‌هاي مراكز و مديريت‌هاي تحت سرپرستي.
» شركت در جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه.
» شركت در جلسات كميته انضباطي تجديد نظر دانشجويان.
» همسو نمودن فعاليت‌هاي مراكز و مديريت‌هاي معاونت در راستاي سياست‌هاي دانشگاه، وزارت علوم و دولت.
»عمال مديريت در حالت‌هاي بحراني دانشگاه و اتخاذ تصميم لازم در موارد ويژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتي كه حداقل هزينه را براي دانشجو و دانشگاه داشته باشد.
» نظارت و كنترل بر فعاليت‌هاي كميته انضباطي بدوي دانشجويان دانشگاه.
» هدايت اقدامات جاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه.
» برنامه‌ريزي، تقسيم كار و زمانبندي كار بين واحدهاي تابعه.
» پيش‌بيني و برآورد نيازهاي خدماتي و تداركاتي مربوط به دانشجويان و تعيين اولويت آنها و ارجاع آن به واحدهاي ذيربط جهت رسيدگي.
» بررسي مشكلات دانشجويان و ارشاد آنها در زمينه‌هاي مختلف مشكلات فردي، اجتماعي، عاطفي و روحي.
» نظارت بر اجراي مصوبات كميسيون موارد خاص كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه مي‌رسد و سرپرستي كميسيون دانشجويي.
» انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه.
 
 
 

حوزه معاونت دانشجويي

معاون دانشجويي

285

36251167     

دكتر محمدي راد


مسئول دفتر

295

--------

خانم احمدي

مدير دانشجويي

۳۰۱

۳۶۲۶۲۶۰۴

آقاي شورشيني

امور رفاهي دانشجويي

۲۰۸

۳۶۲۶۲۲۰۳

خانم دقوقي

۲۱۲

________

مهندس خليليان

امور خوابگاهها

۲۳۱

۳۶۲۶۲۱۲۷

آقاي بزرگزاد

آقاي صفار

امور تغذيه

۳۰۷

 

آقاي عيدي زاده

۲۴۱

 

خانم مرتضوي


تربيت بدني

 

۳۷۷۵۱۸۳۴

آقاي داوري
 
آقاي شاهقليان

۳۷۷۶۱۳۹۶

آقاي عارف زاده

۳۷۷۵۱۸۳۰

خانم نظري

شوراي انضباطي

314


خانم شيشه گر

مركز مشاوره و بهداشت

۲۲۹

 

خانم بينا

پزشك معتمد دانشگاه

۲۳۰

 

---------

 

 

تاریخ به روزرسانی: 1397/07/09
تعداد بازدید: 4966
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal