معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
درباره معاونت دانشجويي و فرهنگي
    
      اهم وظایف واختیارات معاون دانشجویی:
 
 -رسیدگی به پیشنهادها وانتقادات دانشجویان دررابطه بافعالیت های معاونت .
- مطالعه واتخاذ تصمیم درمورد مسائل مطروحه دانشجویی.
- تهیه وپیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی ونظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب.
- انجام کلیه ی اموری که برطبق ایین نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است .
- نظارت برنحوه ی اجرای آیین نامه کمک هزینه ، وام ، بورسیه تحصیلی وسایرکمک های رفاهی .
- اعمال خط مشی وسیاست های شورای دانشگاه درمعاونت دانشجویی.
- نظارت وکنترل برفعالیت های مراکز ومدیریت های تحت سرپرستی .
- شرکت درجلسات شورای فرهنگی دانشگاه .
- شرکت درجلسات کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشجویان .
- همسو نمودن فعالیتهای مراکزومدیریت های معاونت درراستای سیاست های دانشگاه، وزارت علوم ودولت .
- اعمال مدیریت درحالت های بحرانی دانشگاه واتخاذ تصمیم لازم درموارد ویژه وحل مسائل بوجود آمده به صورتی که حداقل هزینه رابرای دانشجو ودانشگاه داشته باشد.
- نظارت وکنترل برفعالیت های کمیته انضباطی بدوی دانشجویان .
- هدایت اقدامات جاری وایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه .
- برنامه ریزی ، تقسیم کاروزمانبندی کاربین واحدهای تابعه.
- پیش بینی وبراورد نیازهای خدماتی وتدارکاتی مربوط به دانشجویان وتعیین اولویت آنها وارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
- بررسی مشکلات دانشجویان وارشاد آنان درزمینه های مختلف مشکلات فردی ، اجتماعی ، عاطفی وروحی.
- نظارت براجرای مصوبات کمیسیون مواردخاص که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد وسرپرستی کمیسیون دانشجویی .
- انجام سایرامورمحوله ازسوی رئیس دانشگاه.
 
 
 
 
                                               حوزه معاونت دانشجویی

معاون دانشجویی

۲۸۵

۳۶۲۵۱۱۶۷

دکتر محمدی راد

مسئول دفتر

۲۹۵

--------

خانم احمدی

مدیر دانشجویی

301

۳۶۲۶۲۶۰۴

آقای شورشینی

امور رفاهی دانشجویی

۲۰۸

۳۶۲۶۲۲۰۳

خانم دقوقی

۲۱۲

________

جواد دادخواه

مسئول اداره خوابگاه

۲۳۱

۳۶۲۶۲۱۲۷

آقای بزرگزاد

امور تغذیه

۳۰۷


آقای عیدی زاده

۲۴۱


 

اقای پوستین دوز

رییس اداره تربیت بدنی

319

 

علیرضا داوری

 

شورای انضباطی

۳۱۴فاطمه عرب بیگ

مسئول مرکز مشاوره و بهداشت

۲۲۹

36262414

خانم شیوا بینا

پزشک معتمد دانشگاه

۲۳۰


دکترغلامرضا آذریان

 

 

تاریخ به روزرسانی: 1400/12/04
تعداد بازدید: 5781
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal