معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
مهدي معيني
كارشناسي ارشد معماري
mehdi.moini@aui.ac.ir
اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي دانشگاه، مطابق با مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛ رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روش هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه.
امور مالي
سعيد عظيمي
سرپرست مديريت امور مالي 
فوق ليسانس حسابداري
پست الكترونيكي: saeedazimi88@yahoo.com
031-36262500
داخلي: 302
 
 

اين مديريت مسئول انجام كليه امور مالي،‌ نظارت بر اموال كليه واحدهاي دانشگاه و انجام كليه امور جاري، منوط به داشتن اعتبار مصوب است. بنابراين نحوه دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه مديريت امور مالي قرار مي‌گيرد.
دريافت فرم هاي وام و ضمانت
تاریخ به روزرسانی: 1398/09/19
تعداد بازدید: 13942
معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal