معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
مهدي معيني
كارشناسي ارشد معماري
mehdi.moini@aui.ac.ir
اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي دانشگاه، مطابق با مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛ رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روش هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه.
ارتباط با ما

عنوان واحد سازماني

داخلي

مستقيم

معاونت اداري و مالي

309

031-36244452

امور اداري و پشتيباني

312-303

031-36262205

امور مالي

302-304

031-36262649

كارگزيني

244

031-36269156

امور قراردادها

237

031-36269168

دبيرخانه

305-330

031-36249841

امين اموال

242-258

031-36269166

تداركات

306

031-36262607

انبار

256

-

نقليه

218

031-36278016

حقوق و دستمزد

287

031-36269169

امور رفاهي

215

031-36262552

شماره هاي دانشگاه:(36249840-031)(36248089-031)(6249836-031)

تاریخ به روزرسانی: 1397/03/21
تعداد بازدید: 8702
معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal