دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی (ساختمان خاچیکیان )

خانم دکتر جمشیدی

36262012

202

238

ریاست دانشکده

گروه ارشد پژوهش هنر

خانم رئیسی

خانم دکتر حکمت

 

276

279

مدیر گروه موزه و گردشگری

آقای عارف زاده

آقای دکتر یارمحمدیان

 


معاون آموزشی

آقای دکتر طغرایی

 

291

معاون پژوهشی

آقای دکتر بیدرام

 

371

انجمن علمی اقتصاد فرهنگ وهنر

خانم مشکاتی

خانم مهندس کبیری

 

203

سایت

خانم درویشی

خانم پهلوان زاده

 

290

289

دفتر آموزش

دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی (ساختمان ایوبی ) 8-36288387

خانم دکتر جمشیدی

36288389

122

142

 رییس دانشکده

دفتر دانشکده

آقای دوخه

آقای دکتر طاهری

 

130

مدیر گروه آموزشی پژوهش هنر

خانم قاسمی

 

120

آموزش

آقای دکتر یارمحمدیان  

 

113

118

مدیر گروه اقتصاد و کارآفرینی

دفتر گروه

آقای چراغی

 

 

122

اتاق اساتید

اقای دوخه

 

116

امور عمومی

آقای بهشتی

 

127

کتابخانه


 

123

سایت

آقای جمالیان

 

112

آبدارخانه

 

 

111

انتظامات

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal