دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده هنرهای تجسمی

 

دانشکده هنرهای تجسمی 2-36262681

آقای دکتر عمادی

 36262683 تلفکس

115

114

رئیس دانشکده

دفتر دانشکده و امور عمومی

خانم یگانه

خانم دکتر دارویی

36286445

122

126

معاون آموزشی ـ پژوهشی

دفتر معاونت

خانم معینی

خانم رضایی

خانم مختاری

36286453

130

129

دفتر آموزش

آقای دکتر علوی نژاد

36286452

 

124

119

مدیر گروه نقاشی

دفتر گروه

آقای صفایی

خانم دکتر معصوم زاده

36286451

117

116

مدیر گروه ارتباط تصویری

دفتر گروه

خانم اعتمادی

آقای ترمه باف

خانم شیشه گر

 

125

128

مدیر گروه آهنگ سازی

دفتر گروه

 

 

112

اتاق اساتید وسلف کارکنان

خانم دکتر ناظری آقایان دکتر جوانی دکتر محمدی راد دکتر باقری دکتر ناصحی  

 

135

دفتر هیات علمی

 

 

134

سلف دانشجویان

خانم بکتاش

آقای جهانمردی

 

121

133

کتابخانه

آقای مهندس حیدری فرد

 

120

سایت

 

 

137

جامعه اسلامی دفتر بیمه

 

 

140

پزشک و مشاوره


 

131

دفترنهاد

خانم جعفری

 

136

تکثیر

آقای قاسمی

 

132

آبدارخانه

 

 

111

انتظامات

 

 

138

انتظامات

گروه عکاسی 36278681-36278785

آقای دکتر عمادی

36256011

117

119

مدیرگروه عکاسی

دفتر گروه

آقای غفرانی

خانم بنده خدا

36256012

144

کارشناس آموزشی

آقای گنجعلی

 

145

لابراتوار


 

121

آبدار خانه

 

 

138

انتظامات

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal