دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
معاون پژوهشی
دكتر محمود قلعه نويي
- دكتراي مهندسي شهرسازي --------- -دانشيار،دانشكده معماري و شهرسازي
m.ghalehnoee@aui.ac.ir
دانش آموخته ي دكتري مهندسي شهرسازي - دانشگاه Paris-Est- پاريس-1387---كارشناسي ارشد معماري - دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران-1380
فهرست كارفرمايان و طرح هاي برون سازماني
فهرست طرح هاي پژوهشي (به ترتيب عنوان سازمان كارفرما)

رديف

نام مجري

عنوان طرح

سازمان كارفرما

سال ثبت

1

نيلوفر ملك

تدوين الگوي ضوابط طراحي نماي مدارس در هماهنگي با سيماي شهري

اداره كل توسعه و تجهيز مدارس استان اصفهان

92

2

شهريار ناسخيان

مطالعه استحكام بخشي و محافظت از قلعه تاريخي شوش

اداره كل ميراث فرهنگي خوزستان

97

3

احمد شاهيوندي

مطالعه ساماندهي سد حوضيان

اداره كل ميراث فرهنگي لرستان

96

4

مجيد صالحي نيا

بررسي و آسيب شناسي مدارس غيرانتفاعي موجود در شهر قزوين به لحاظ مكان يابي وكيفيت فضاي آموزشي

اداره كل نوسازي و تجهيزات مدارس قزوين

93

5

اميد عودباشي

ظهور و توسعه آلياژسازي برنز قلعي در پيش از تاريخ ايران-رهيافت بين رشته اي

آژانس همكاريهاي بين المللي اتريش

(دانشگاه خوارزمي به نمايندگي)

97

6

رامين مدني

خدمات نظارت و مشاوره بر نحوه اجراي طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

90

7

اميد عودباشي

مطالعات آزمايشگاهي بر روي مكانيزم خوردگي و ارزيابي شرايط حفاظتي در گنبد فلزي حافظ شيراز

پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي

95

8

بابك رفيعي

بررسي باستان شناسي محدوده سد ميمه

پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري سد ميمه

97

9

مهرنوش شفيعي

تدوين استاندارد صنايع دستي در گروه توليد صنايع دستي فلزي

پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

90

10

علي شجاعي اصفهاني

ارائه خدمات پژوهشي در زمينه انجام فصل اول پژوهش هاي باستان شناختي و مطالعات مترو اصفهان(ايستگاه امام حسين و انقلاب)

پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

96

11

رسول بيدرام

تدوين طرح نامه دانشنامه هنرهاي سنتي استان اصفهان

حوزه هنري استان اصفهان

97

12

پريسا دارويي

طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي هنر براي مراكز تخصصي هنر كودك و نوجوان حوزه هنري

حوزه هنري استان اصفهان

97

13

 حميد فدايي

راهكارهاي ارتقاي تعامل سينما و دانشگاه در ايران

سازمان سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

96

14

شاهين    دبيريان

تحقيق و پژوهش پيرامون ساخت و تحليل مدل اطلاعاتي ساختمان(BIM)در پروژه فرودگاه بين المللي كيش

شركت توسعه بنادر و فرودگاه هاي منطقه آزاد كيش

97

15

مرتضي حصاري

توسعه استانه امامزاده معصوم

شركت مشاور روند هماهنگ

93

16

رسول بيدرام

سنجش سازگاري انگاشت هاي توسعه پايدار و كيفيت زندگي با ويژگي هاي ايراني- اسلامي و كاركردي شهر اصفهان

شهرداري اصفهان

91

17

فرشاد نصراللهي

مطالعه  تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان هاي شهر اصفهان مبني بر انرژي تجديد پذير

شهرداري اصفهان

96

18

احمد شاهيوندي

تهيه برنامه راهبردي (استراتژيك)پنج ساله شهرداري الشتر

شهرداري الشتر

95

19

زاهد شفيعي

طرح هاي مطالعاتي گردشگري مجموعه تاريخي چهار برج و محور تاريخي گردشگري منتهي به مجموعه

شهرداري باغ بهادران

95

20

زاهد شفيعي

طرح مطالعاتي گردشگري شهر حسن آباد با تاكيد بر مولفه هاي مهم گردشگري

شهرداري حسن آباد

96

21

زاهد شفيعي

طرح جامع گردشگري سميرم (با تاكيد بر محور مياني تقرچه تا درياچه)

شهرداري سميرم

96

22

زاهد شفيعي

پژوهش و تهيه طرح گردشگري شهر حنا با تاكيد بر كمپينگ گردشگري شهر

شهرداري شهر حنا

96

23

محمود محمدي

تهيه برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري شهر زاينده رود

شهرداري شهر زاينده رود اصفهان

93

24

احمد شاهيوندي

 مطالعه و تدوين و تهيه  و تدوين سند چشم انداز 20ساله و برنامه استراتژيك پنج ساله شهرداري ني ريز

شهرداري ني ريز

95

25

احمد شاهيوندي

سند مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص (معلولين، كودكان و ساير افراد كم توان)

شهرداري اصفهان

95

26

احمد شاهيوندي

آسيب شناسي عوامل زمينه اي ( قانوني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مدريتي) در بروز تخلفات ساختماني و اثرات آن بر ساختار كالبدي - فضايي شهر اصفهان

شهرداري اصفهان

95

27

احمد شاهيوندي

مطالعه،پژوهش و تهيه برنامه راهبردي(استراتژيك)پنج ساله شهرداري رباط كريم

شهرداري رباط كريم

95

28

محمود محمدي

تهيه برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري شهر ابريشم

شهرداري شهر ابريشم اصفهان

93

29

رسول بيدرام،

انجام مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه ريزي راهبردي در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

91

30

رسول بيدرام

مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه ريزي راهبردي در بخش صنايع دستي

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

91

31

رسول بيدرام

تكميل انجام مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه ريزي راهبردي در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

92

32

رسول بيدرام

امكان سنجي تعيين ساختار و برنامه ريزي جهت به جريان انداختن ذخيره طلاي بانكها و بررسي نحوه جذب و به جريان انداختن طلاي مردم در سيستم توليد طلاي كشور

شهركهاي صنعتي اصفهان

88

33

ناصر يارمحمديان

شناسايي مزيت نسبي شهر اصفهان

معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني شهرداري اصفهان

96

34

امير مسعود فريدي زاد

ارائه روش هاي ابتكاري براي افزايش بهره وري ايستگاههاي دوچرخه شهر اصفهان از نظر استفاده از دوچرخه هاي موجود در ايستگاها توسط مردم

معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان

96

35

فرهنگ مظفر

انجام مطالعات تهيه و طرح جهت حوزه نفوذ شهر شيب دراز

معاونت معماري و شهرسازي منطقه آزاد قشم

91

36

مرضيه حكمت

تهيه طرح مطالعات محتوايي موزه مدرسه كمالي قشم

منطقه آزاد قشم

91

37

رضا نصر اصفهاني

آسيب شناسي وضعيت موجود و تدوين الگويي براي برآورد تراز مالي فيزيكي طرح توسعه عمران شهري و تبديل آن به تراز اقتصادي

 وزارت راه و شهرسازي

97

38

رضا نصر اصفهاني

ارائه الگوي مناسب براي منابع مالي پايدار براي كلان شهرها

وزارت راه و شهرسازي

93

39

رضا نصر اصفهاني

بررسي وضعيت موجود و تدوين الگوي پيشنهادي نحوه محاسبه و تعين عوارض دانشگاهها و شهرداريها

وزارت علوم و قناوري

96

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
241
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
تلفن       :   34460755-34460328-34489755   (031
دورنگار :   34460909    (031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal