۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
دانشگاه هنر اصفهان، گنج پنهان شهر گنبدهاي فيروزه اي است
مراسم تكريم رئيس سابق دانشگاه هنر اصفهان و معارفه سرپرست جديد اين دانشگاه، صبح چهارشنبه 16 مردادماه با حضور معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مقامات استان اصفهان در اين دانشگاه برگزار شد.
معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين مراسم، با اشاره به نقش مهم آموزش عالي در توسعه كشور گفت: «آموزش عالي به دليل اين نقش، تاثير و اهميت بسزايي در اعتلاي كشور دارد.»
دكتر نظرپور ادامه داد: «نظام آموزش عالي به دليل سر و كار داشتن با تربيت دانشمندان، متفكران و مديران آينده و شكل دهي به سرمايه انساني كشور، و توسعه و تعالي علمي و فرهنگي تاثير و نقش موثري در بخش هاي مختلف دارد.»
به گفته او، همين نقش بي بديل و مهم آموزش عالي است كه موجب شده تا حضرت امام خميني (ره) بارها به اين موضوع اشاره داشته باشند و در موارد مختلفي ياد آور شوند كه دانشگاه بايد كارخانه آدم سازي باشد، دانشگاه مركز سعادت و شقاوت يك ملت است، دانشگاه خوب يك ملت را سعادت مند مي كند و دانشگاه بد يك ملت را به عقب مي راند.
معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه گفته هاي خود، به تلاش دشمنان براي تضعيف آموزش عالي اشاره كرده و ادامه داد: «به خاطر نقش كليدي آموزش عالي، دشمنان نيز با حساسيت ويژه، به مسائل مربوط به دانشگاهها مي پردازند و تلاش مي كنند روند حركت رو به جلوي دانشگاه را منحرف كنند و حتي از درون آنرا تهي سازند.»
او خاطرنشان كرد: «تلاش مستمر دوست داران انقلاب براي ارتقاي كشور از يك سو و تلاش شيطنت آميز دشمنان از سوي ديگر، نزاعي است كه از زمان پيروزي انقلاب در همه عرصه ها وجود داشته و آنچه هم اكنون در دانشگاهها و آموزش عالي كشور جاري و ساري است خروجي همين منازعات است.»
نظرپور تاكيد كرد: «اگر موفقيتي در اين زمينه وجود دارد بايد قدردان زحمات افرادي باشيم كه بستر مناسب را فراهم كرده اند و اگر نارسايي به چشم مي آيد بايد هشداري باشد كه حكايت از موفقيت دشمنان و افراد نادان دارد.»
معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به 20 برابر شدن جمعيت دانشجويان كشور از ابتداي انقلاب تا كنون، افزود:«اين آمار، افزايش بسيار بالاي دسترسي به آموزش عالي نسبت به جمعيت را نشان مي دهد و بررسي روند جميت دانشجويان به تفكيك جنسيت بيانگر آنست كه جمعيت زنان بالغ بر 30 برابر شده است.»
او با تاكيد بر اينكه فارغ از كاستي هاي موجود، تلاش كشور در فراهم كردن شرايط براي بهبود دسترسي به آموزش عالي خوب ارزيابي مي شود تصريح كرد: «خوشبختانه روند رشد دانشجويان و ميزان دسترسي به آموزش عالي در تمام مناطق كشور يكسان بوده و امكانات ايجاد شده محدود به منطقه خاصي نيست و شاخص افزايش سطح دسترسي به آموزش عالي در بين زنان افزايش بيشتري نسبت به مردان داشته است.»
معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، توضيح داد: «در حال حاضر نقش راهبردي توسعه علوم و تحقيقات و فناوري در توسعه پايدار و حفظ و ارتقاي موقعيت علمي و اقتدار كشور در منطقه و در سطح بين المللي اثبات شده است، و بي ترديد يكي از مهمترين عوامل تحقق سند چشم انداز 1404 ايران اسلامي محسوب مي شود.»
دكتر نظرپور يادآور شد: «دستاوردهاي آموزش عالي در رشد و شكوفايي علمي، گسترش مرزهاي دانش و خط شكني و نفوذ به حوزه هاي انحصاري فناوري هاي پيشرفته، همواره در سالهاي اخير مورد مباهات مسوولان عالي رتبه كشور و مورد توجه خاص مقام معظم رهبري بوده است.»
او با اشاره به اينكه دسترسي به آموزش عالي در كشورمان دو برابر متوسط جهاني است و نزديك به كشورهاي توسعه يافته و با درآمد بالاست افزود:‌ «درست است كه موفقيت هاي آموزش عالي و دانشگاهها در برخي از موارد بسيار عالي و درخور تحسين است، اما مشكلات موجود بر سر راه آموزش عالي كشور كم نيست. اگر بخواهيم اين مشكلات را در نگاهي گذرا دسته بندي كنيم مي توان به مواردي از جمله مدرك گرايي، نرخ بيكاران فارغ التحصيل، مهاجرت نخبگان به خارج كشور، عدم تطابق رشته هاي تحصيلي با مشاغل، و عدم تناسب سرمايه انساني موجود با نيازهاي بازار كار اشاره كرد.»
دكتر نظرپور در ادامه اين جلسه عنوان كرد‌: «در حال حاضر نظام آموزش عالي ايران داراي 9 زيرنظام است كه دانشگاه پيام نور، دانشگاه فني و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي و كاربردي، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي، موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي را شامل مي شود.»
اين مقام مسوول با بيان اينكه آمار 2 هزار و 900 مركز آموزش عالي در ايران تامل برانگيز است ادامه داد: «تعداد دانشگاههاي دولتي ايران از 65 دانشگاه در سال 84 به بيش از 140 دانشگاه افزايش پيدا كرده است كه اين افزايش منطقي به نظر نمي رسد.»
او با توضيح اينكه دانشگاهها و آموزش عالي با وجود همه پيشرفت هايي كه دارد با مشكلاتي هم روبرو است و كسي كه در اين شرايط و با علم به اين مشكلات مسووليت مي پذيرد از خودگذشتگي مي كند خاطرنشان كرد: «اين از خودگذشتگي يعني اينكه مسوول تازه نفس مي داند همين افزايش جمعيت دانشجويي كه به عنوان نقطه قوت از آن ياد شده، بدون داشتن زيرساخت ها و شرايط مطلوب و كيفيت مناسب اگر خوب مديريت نشود مي تواند مشكل آفرين يا بحران زا باشد، همچنين قطعا با اين موضوع آشناست كه اگرچه تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت كشور در سالهاي 58 تا 96 روند افزايشي داشته و از 8 هزار و 800 نفر با متوسط رشد ساليانه 6.1 دهم درصدي به بيش از 85 هزار نفر رسيده است؛ اما متاسفانه در مقايسه رشد تعداد دانشجويان و هيات علمي تمام وقت، نشان دهنده فاصله ي موجود در جذب اعضاي هيات علمي تمام وقت نسبت به جذب دانشجو در دانشگاههاي كشور است.»
دكتر نظرپور عنوان كرد: «رياست جديد دانشگاه هنر اصفهان مي داند كه اگر نخواهيم مجدداً با بحران كيفيت و عدم رعايت استانداردها در 5 سال آينده روبرو شويم بايد با اصلاح اهداف پيشنهادي نقشه جامع علمي كشور و تنظيم ظرفيت هاي پذيرش با توجه به واقعيت هاي موجود و برآوردهاي جمعيتي و نرخ بيكاري دانش آموختگان، فرصتي جهت تعديل و اصلاح شرايط موجود به وجود بياوريم.»
او همچنين تاكيد كرد: «اگرچه آموزش عالي كشور از 6 سند بالادستي غني و بسيار ارزشمند سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام، نقشه جامع علمي كشور، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي علم و فناوري برخوردار است كه مي تواند راهنماي كلي برنامه نظام آموزشي كشور باشد اما از طرفي يكي از چالشهاي پيش روي آموزش عالي كشور نيز همين حجم زياد تنوع راهبردها و اقدام هاي درنظر گرفته شده در اين اسناد است.»
او در ادامه با اشاره به اينكه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه كشور و ديگر اسناد بالادستي در مجموع بالغ بر 200 راهبرد و 700 اقدام پيش بيني شده، تاكيد كرد: «بنابراين تدوين و اجراي برنامه بر مبناي اين اسناد مستلزم اولويت هاي راهبردي و اقدامات مذكور از طريق يك فرآيند علمي و در فضايي باثبات است.»
دكتر نظرپور در پايان اين جلسه از زحمات چهار ساله دكتر مصطفي كياني قدرداني نمود و براي دكتر رضا نصر اصفهاني آرزوي موفقيت كرد و تاكيد نمود:‌ «اداره مجموعه اي نظير اين دانشگاه كه علم، دانش و هنر در آن در كنار يكديگر نشسته اند كاري است كه جز با هم دلي امكان پذير نيست.»

رفع امور با همكاري و مساعدت جمعي امكان پذير است
مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هنر اصفهان هم در جلسه تكريم و معارفه رييس دانشگاه هنر اصفهان با بيان اينكه مسووليت در نظام جمهوري اسلامي طعمه نيست و وظيفه اي براي خدمت رساني است گفت: «كسي كه در اين زمان مسووليت دارد، توفيق خدمت پيدا كرده و اگر صادقانه خدمت كند حتي اگر در عصر حضرت علي (ع) و عصر ظهور باشد، باز هم خدمت گذار صادقي خواهد بود.»
حجت الاسلام و المسلمين ابطحي افزود: «در دوره چهار ساله خدمت دكتر كياني در دانشگاه هنر اصفهان، اتفاقات خجسته اي رخ داد كه از جمله آنها مي توان به قانون مداري، حفظ بيت المال و حساسيت نسبت به آن، توجه به خرد جمعي، پركاري و حضور پررنگ مديران در دانشگاه اشاره كرد.» او در ادامه در رابطه با سرپرست جديد دانشگاه هنر هم گفت:‌ «آقاي دكتر نصر اصفهاني رياست جديد دانشگاه هم از سرمايه هاي اين دانشگاه هستند. ايشان جوان ترين رئيس تاريخ دانشگاه هنر اصفهان است.» حجت الاسلام ابطحي خطاب به رئيس جديد دانشگاه هنر تاكيد كرد: «به جناب آقاي دكتر نصر هم تبريك مي گويم و به ايشان تاكيد مي كنم شما وامدار هيچ جرياني نيستيد و اعتماد وزارت علوم به شما، نتيجه عملكرد و زحمات تان در مديريت هاي قبلي دانشگاه هنر است.»
او اميدواري كرد رئيس جديد دانشگاه و تيم ايشان بتوانند با همكاري و همدلي و مساعدت مديران استاني و شهري، به موفقيت هاي قابل توجهي دست پيدا كنند.»
حجت الاسلام ابطحي، دانشجويان و استادان دانشگاه هنر اصفهان را جزو سرمايه هاي مهم كشور و در زمره نخبه ترين دانش آموختگان فرهنگ و هنر ايران زمين دانست و تاكيد كرد: «اين دانشگاه با اين سرمايه ارزشمند انساني شايسته شرايط و امكاناتي به مراتب بيشتر از وضع موجود است.»
مسئول نهاد رهبري در پايان سخنانش با اشاره با مشكلات و كمبودهاي دانشگاه هنر اصفهان از جمله عدم وجود خوابگاه كه معضل اساسي اين دانشگاه و سبب رانده شدن بخشي از پذيرفته شدگان دانشگاه است، خواستار توجه بيشتر وزارت علوم به دانشگاه هنر اصفهان شد.

دانشگاه هنر اصفهان، گنج پنهان شهر گنبدهاي فيروزه اي است
سرپرست جديد دانشگاه هنر اصفهان نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه دانشگاه هنر اصفهان دانشگاهي غني به لحاظ سرمايه انساني ولي فقير به لحاظ امكانات و فضاي كالبدي است گفت: «اين دانشگاه با رشته هاي منحصر به فرد، در فضايي منحصر به فرد، گنجي پنهان در دل شهر گنبدهاي فيروزه اي است، دانشگاهي كه بر پايه تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه هنر پايه گذاري شده و در حال حاضر در راستاي حركت به سمت شناساندن اين نيروي انساني متخصص به جامعه است. »
دكتر رضا نصر اصفهاني با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود دهه آينده دهه رشد و بالندگي رشته هاي هنر و گرايش هاي ميان رشته اي آن با علوم انساني و فني مهندسي باشد، ادامه داد: «بايد به استقبال از اين موضوع رفت و لازم است زيرساخت ها را غني تر كنيم و امكانات رفاهي براي دانشجويان مستعد كل كشور را فراهم آوريم تا بدون دغدغه بتوانند در دانشگاهي كه داراي رتبه علمي ممتاز در رشته هاي هنر در كشور است تحصيل كنند. »
او از دغدغه هاي موجود گفت و خاطر نشان كرد: «بايد موضوع خوابگاه دانشگاه حل شود تا خانواده ها در كل كشور فرزندان خود را بدون دغدغه خاطر براي تحصيل به شهر اصفهان روانه كنند،همچنين لازم است سايت متمركزي داشته باشيم كه بتواند پشتيبان برنامه هاي توسعه دانشگاه باشد و همه اينها با همت مسوولين كشور و شهر اصفهان قابل دستيابي است. »
او از اهداف آينده گفت و ياد آور شد:‌ «دانشگاه هنر قرار است در تعاملات بين المللي سرآمد حوزه تخصصي خود در كشور باشد، همچنين قرار است در حد توان خود به رفع مشكل اشتغال دانش آموختگان كمك كند. اين دانشگاه در آينده نزديك مي تواند بر پايه كمك به ايجاد كسب و كار هاي كوچك مقياس و با ارزش افزوده بالا در جهت افزايش توان رقابتي شهر اصفهان و كشور گام بردارد. »
دكتر نصر اصفهاني با توضيح اينكه رشته هاي هنر پتانسيل بالايي براي ايجاد كسب و كار بر پايه اقتصاد خلاق براي دانش آموختگان دارد عنوان كرد:‌ «تجربه مركز رشد تخصصي هنر در چهار سال گذشته مفيد بود و لازم است اين تجربه را سرلوحه ايجاد پارك فرهنگ و هنر قرار داد و اين طرح سرلوحه تدوين برنامه راهبردي كه بنده تدوين كننده آن بودم قرار گرفت.»
به گفته او، «در بررسي هاي انجام شده، رشته هاي دانشگاه هنر توان اشتغال زايي بالاتري در مقطع كارشناسي به نسبت ساير رشته هاي دانشگاهي دارند و همچنين كسب و كارهاي هنربنيان، ويژگي هاي منحصر به فردي دارند كه مي توانند الگوي مناسبي براي اشتغال آفريني در جامعه باشند.»
سرپرست دانشگاه هنر اصفهان عنوان كرد: «رشته هاي هنري با ويژگي هايي چون حجم سرمايه گذاري پايين، پايه نيروي انساني مهارتي، و ارزش افزوده بالا و زودبازدهي با آلايندگي كم است و بايد مورد توجه جدي برنامه ريزان اقتصادي قرار بگيرند. »
او همچنين اضافه كرد: «دانشگاهي كه مبدا تدوين گرايش هاي اقتصاد فرهنگ و هنر، اقتصاد شهري و معرفي آن به جامعه علمي كشور و ساير دانشگاه ها شد مي تواند الگوي اقتصاد مقياس كوچك بر پايه صنايع دستي را ترويج دهد.»
نصر اصفهاني يادآور شد: «كسب و كارهاي هنربنيان داراي جايگاه بالايي در اقتصاد شهرها با پشتوانه تاريخي هستند و اين مهم لازم است در تدوين برنامه هاي توسعه شهر اصفهان و كلان اقتصادي كشور مورد توجه بيشتر قرار گيرد و توجه به اين نقش مي تواند نقش دانشگاه هاي هنر را به مراتب پررنگ تر كند. »
او همچنين افزود:‌ «لازم است دانشگاه هنر اصفهان، يكدل در محيطي آرام به حركت خود ادامه دهد و با چشماني باز به سمت بازيابي برند خود در شهر اصفهان و كشور حركت كند، سرمايه اجتماعي خود را رصد كرده و آن را ارتقاء دهد، تعامل بيشتر با جامعه داشته باشد و مهمتر از همه اينكه شهروند اصفهان بايد دانشگاه هنر را بشناسند و بداند اينجا محلي است كه در آن هنر به شكل استاندارد بر پايه اعتقادات جامعه آموزش داده مي شود. »
دكتر نصر اصفهاني در ادامه از وظايف دانشگاه هنر گفت و اذعان داشت: «دانشگاه وظيفه دارد نيازمندي هاي جامعه را شناسايي و در جهت رفع آن تلاش كند، لازم است در جهت حفظ ميراث فرهنگي كشور، احياي صنايع دستي فراموش شده و بازگرداندن آن به فضاي كسب و كار، و حرفه اي كردن كسب و كارهاي هنربنيان تلاش مضاعف در دانشگاه صورت بگيرد، همچنين لازم است تعامل سازنده با ساير دستگاه هاي اجرايي برقرار كند.»
سرپرست دانشگاه هنر اصفهان توضيح داد:‌ «دانشكده هاي ما بر پايه توان تخصصي اعضاي هيات علمي مي توانند پايگاه علمي در كشور شوند.»
او به تفكيك از رسالت هاي دانشكده هاي دانشگاه هنر گفت و ياد آور شد: «دانشكده حفاظت و مرمت قطب علمي رشته هاي تخصصي مرمت و محلي براي تربيت نيروي انساني متخصص است، دانشكده معماري و شهرسازي قطب علمي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي وعهده دار ترويج مكتب اصفهان در معماري و شهرسازي است، دانشكده صنايع دستي قطب علمي احياي صنايع دستي فراموش شده و ترويج هنرهاي اسلامي به شمار مي رود، دانشكده هنرهاي تجسمي مكاني براي تربيت نيروي انساني متخصص براي آموزش رشته هاي هنري براي جامعه و ارائه متد آموزش استانداردهنر بر پايه اعتقادات براي جامعه است و دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني هم به عنوان پل ارتباط رشته هاي هنر با هم و تعامل سازنده با جامعه شناخته مي شود.»
او در پايان تاكيد كرد: «رشته هاي تخصصي در اين دانشگاه بايد طلايه دار ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي باشند و الگوي زندگي ايراني اسلامي را در جامعه ترويج دهند.»

**موفقيت ها حاصل تلاش جمعي است
رياست پيشين دانشگاه هنراصفهان هم در اين جلسه با تشريح عملكرد چهارساله مديريت خود، گفت: «يكي از اهدافي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد منافع دانشگاه هنر اصفهان است كه بايد در هر دوره مديريتي مورد توجه ويژه قرار بگيرد.»
دكتر مصطفي كياني با بيان اينكه آمار دانشياران دانشگاه از 4 نفر به 23 نفر رسيده است ادامه داد:‌ «تاكنون هر اتفاق خوبي در اين دانشگاه به وقوع پيوسته مديون تلاش هاي كاركنان و اساتيد است و به دست آوردن رتبه هاي پژوهشي حاصل فعاليت هاي بي دريغ كادر دانشگاه و دانشجويان است.»
او توجه به خرد جمعي، عدم ورود به دسته بندي هاي جناحي، استفاده از پتانسيل نيروي انساني درون دانشگاه، تلاش براي ارتقاي علمي دانشگاه، تلاش براي حل مشكلات دانشجويان با بضاعت هاي موجود دانشگاه و اصلاحات ساختاري را از جمله مهم ترين اقدامات خود در طول 4 سال رياست بر دانشگاه هنر اصفهان دانست و در پايان از كاركنان دانشگاه هنر اصفهان خداحافظي و براي رئيس جديد دانشگاه هنر اصفهان آرزوي موفقيت كرد.
لازم به ذكر است پس از پايان مراسم توديع و معارفه، آقاي دكتر نظر پور معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم، به همراه سرپرست دانشگاه هنر اصفهان و جمعي از مديران و مسوولان دانشگاهي از دانشكده صنايع دستي اين دانشگاه، بازديد بعمل آوردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/05/16
تعداد بازدید:
2375
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal