۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
بازديد به ياد ماندني دانش آموزان از دانشگاه هنر اصفهان
بر اساس برنامه مورد تاكيد وزارت علوم در هفته پژوهش 1397 مبني بر فراهم آوردن شرايط بازديد دانش‌آموزان مدارس از دانشگاه‌ها براي تقويت پيوند بين مدرسه و دانشگاه و نيز آشنايي بيشتر و بهتر دانش آموزان با رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هنر، برنامه بازديد دانش آموزان مدرسه ابتدايي عدل وابسته به دانشگاه اصفهان، توسط معاونت پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت مديريت وبرنامه ريزي شد.
اين برنامه كه با تقسيم دانش آموزان مدرسه به سه گروه 60 نفره و در سه دانشكده حفاظت و مرمت، معماري و شهرسازي و هنرهاي تجسمي برنامه ريزي شد، در روز بيست و چهارم آذرماه، از ساعت 10 صبح لغايت 12 ظهر در فضاي دانشكده حفاظت و با همراهي سه نفر از معلمين مدرسه و نيز همكاري اساتيد و دانشجويان دانشكده برگزار گرديد.
در اين برنامه، ابتدا در سالن دكتر شيرازي از دانش‌آموزان استقبال اوليه شكل گرفت و سپس سه تن از اساتيد گروه هاي باستان‎‌شناسي، مرمت بنا و مرمت آثار تاريخي در مورد رشته‌هاي دانشكده توضيحاتي را به زبان ساده و روشن براي آشنايي كلي دانش‌آموزان ارائه نمودند.
در ادامه و به منظور ايجاد نظم، دانش‌آموزان بر اساس كلاس‌هاي مدرسه، به سه گروه 20 نفره تقسيم شدند و به همراه يك راهنما به ترتيب از سه گروه (باستان شناسي، مرمت بنا و مرمت آثار) و نيز كارگاه هاي مربوط در سه ساختمان داويد، سوكياس 1 و سوكياس2 بازديد نمودند. در طي اين روند گزارش و مستند سازي بازديد نيز به طور منظم انجام گرديد.

شرح بازديد از گروه مرمت بنا:
در ابتدا ضمن خوش‌آمد گويي به دانش‌آموزان در هشتي ورودي دانشكده، ساختمان‌ها با نام اصلي خود (داويد و سوكياس) معرفي شده و دربارة نام هشتي و كاربرد آن و همچنين حياط و اتاق هاي شمالي و جنوبي خانه سوكياس توضيحاتي كه قابل فهم دانش آموزان باشد ارائه گرديد و نهايتاً با پرسش از دانش آموزان درباره ساخت خانه در دو جبهه، فضاي تابستان‌نشين و زمستان‌نشين در خانه‌هاي تاريخي نيز براي آنان توضيح داده شد.
در اين بازديد به منظور ايجاد علاقه و نيز آشنايي دانش‌آموزان با فنون عملي رشته مرمت بنا، دو بازي انتخاب و طراحي گرديد تا درحين اين بازديد علاوه بر توضيحات عمومي راجع به ويژگي هاي معماري خانه‌هاي تاريخي و فضاهاي اصلي آن (هشتي، حياط، دالان و ...)؛ اين بازي ها نيز انجام شود. بنابراين دانش آموزان به دو گروه ده نفره تقسيم شدند و به ترسيم قوس شبدري با ابزار سنتي (گچ و ريسمان‌كار) بر روي زمين و بازي دوم اندازه‌گيري يك جرز به كمك "وجب" دست دانش آموزان پرداختند.
در حين انجام اين بازي ها، سعي گرديد تا دانش آموزان به تفاوت پوشش ها در خانه هاي تاريخي و خانه هاي معاصر توجه كنند و هر دانش آموز بتواند يكي از انواع چفد شبدري (كند، تند و ساده) را ترسيم نمايد. در ادامه و بر اساس تعريف يك خط داستاني، سعي شد تا روند تبديل قوس ترسيم شده به لنگه هاي گچي و اجراي تويزه و نهايتاً طاق، در كارگاه مواد و مصالح براي دانش آموزان توضيح داده شود.

شرح بازديد از گروه مرمت آثار تاريخي
در گروه مرمت اشيا تاريخي ابتدا دانش آموزان براي مشاهده روند كار مرمت سفال‌هاي تاريخي به كارگاه سفال دانشكده -كه در آن زمان فعال بود- برده شدند و استاد مربوطه براي آن‌ها توضيحاتي از چرايي و چگونگي كار ارائه دادند.
در مرحله بعد دانش‌آموزان به همراه راهنما براي بازديد به كارگاه‌هاي مرمت نقاشي، چوب، كاغذ، مواد و مصالح برده شدند و به طور خلاصه و به شكل ساده و قابل فهم، با اهميت و چگونگي مراحل مرمت يك شيء تاريخي آشنا گرديدند.
در تمامي موارد، كارها با اشياء اصلي كه در كارگاه وجود داشت به دانش‌آموزان توضيح داده ‌شد و كاملاً از نزديك با وصالي يك ظرف سفالي، نحوه انتقال يك نقاشي، صحافي يك كتاب و مرمت گره‌چيني در چوبي و ..... آشنا شدند. در آخر نيز راهنماها به سوالهاي شكل گرفته در ذهن دانش اموزان پاسخ گفتند.

شرح بازديد از گروه باستان‌شناسي
در گروه باستان‌شناسي برنامه با بازديد از ساختمان داويد و ارائه توضيحات مختصري در مورد تاريخچه و معماري بنا آغاز گرديد. پس از آن بچه ها به كارگاه باستان شناسي ( نارنجستان) راهنمايي شدند و همۀ تلاش بر آن بود تا ميان راهنماها و دانش‌آموزان پرسش و پاسخ و ارتباط دوطرفه شكل گيرد.
در اين بازديد اطلاعاتي در مورد باستان‌شناسي، محوطه‌هاي باستاني، ظروف سفالي، طراحي سفال و استخوان در اختيار دانش‌آموزان قرار گرفت و در بخش استخوان، بچه‌ها با تشخيص انواع جمجمه و استخوان و شباهتها و تفاوتهاي استخوان مرد و زن آشنا شدند كه برايشان بسيار جالب بود. همچنين بچه‌ها با نحوة طراحي سفال و علت آن و استفاده از ابزارهايي نظير كوليس و شانه طراحي و كاربرد آن در طراحي سفال آشنا شدند. نكته قابل توجه اطلاعات برخي از دانش‌آموزان در رابطه با نرم افزارهايي براي انجام طراحي سفال بود كه براي دانشجويان باستانشناسي نيز جالب بود. همچنين در قسمت آشنايي با استخوان پاسخ دانش‌آموزان به اين سوال كه از استخوان‌هاي بدست آمده چه اطلاعاتي به دست مي‌آيد؟ نشان از علاقه، درگيري ذهني و جالب توجه آنها به اين موضوعات داشت.

حسن ختام بازديد
براي حسن ختام برنامه، هر سه كلاس به قسمت شاهنشين خانه سوكياس(دفتر رياست دانشكده) برده شدند و پس از صحبتهايي كوتاه توسط رئيس دانشكده و معاونت پزوهشي، پذيرايي مختصري از آنان به عمل آمد و برنامه بازديد با گرفتن عكس دسته‌جمعي در ايوان شاه‌نشين به پايان رسيد.
 
 
 
 
توضيحات استادان محترم گروه مرمت بنا، مرمت آثار و باستان‌شناسي در سالن مرحوم شيرازي
 
  
 
 
 
توضيحات گروه مرمت بنا در مورد ساختمان سوكياس و نحوه ترسيم قوس و انتقال آن به صورت طاق
 
 
 
 
توضيحات گروه مرمت اشيا در كارگاههاي چوب، سفال، كاغذ و نقاشي‌هاي ديواري
 
 
 
 
توضيحات گروه باستان‌شناسي درباره طراحي سفال و شناخت استخوان‌ها

 
 
صحبت‌هاي رئيس دانشكده و معاون پژوهشي براي دانش‌آموزان
 
 
 
 هدف: در راستاي سياست وزارت علوم جهت تقويت پيوند بين مدرسه و دانشگاه و معرفي رشته هاي تحصيلي دانشگاه هنر براي دانش آموزان

برگزار كننده: معاونت پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت با همكاري مجتمع آموزشي مدارس دانشگاه اصفهان

همكاران: با همكاري بسيار خوب اساتيد و دانشجويان گروه هاي مرمت بنا، مرمت آثار و با ستانشناسي دانشكده حفاظت و مرمت و معلمان و مديريت مدرسه عدل دانشگاه اصفهان

نتايج: برنامه ريزي دقيق، هماهنگي و مديريت بسيار خوب توسط دانشجويان علاوه بر بوجود آمدن روحيه شاد و با نشاط براي دانشكده منجر به رضايت كامل و صد در صدي تمامي دانش آموزان، معلمان و اساتيد گرديد.
 
*********

بدنبال تجربه بسيار خوب و نتيجه ي رضايت بخش بازديد مدرسه پسرانه عدل از دانشكده حفاظت و مرمت، و بر اساس درخواست مدرسه دخترانه عفاف سپاهان شهر برنامه ريزي به منظور بازديد 60 نفر از دانش آموزان دختر پايه ششم به همراه 2 تن از معلمانشان انجام شد و با همراهي مشتاقانه اساتيد و دانشجويان، براي روز چهار شنبه 28 آذرماه ساعت 10 تا 12 صبح بازديد بر اساس همان برنامه ريزي و ساختار پيشين صورت گرفت.
 
 
 
توضيحات گروه باستان‌شناسي
 
 
 
اساتيد:
دكتر عيسي اسفنجاري (مرمت بنا وبافت)
دكتر علي شجاعي (باستان شناسي)
دكتر ناصر نوروز زاده چگيني (با ستانشناسي)
دكتر اميرحسين كريمي (مرمت آثار تاريخي)
دكتر پرويز هلاكويي (مرمت آثار تاريخي)

دانشجويان دانشكده:
پيام انتخابي (مرمت شهري)
دلارام تكبيري (مرمت بنا)
علي اميري مقدم (مرمت بنا)
شيدا يزدانجو (مرمت بنا)
فاطمه اسماعيلي (باستان شناسي)
مونا جمديان (باستان شناسي)
عاطفه روحاني (مرمت آثار تاريخي)
معين واسعي ( مرمت آثار تاريخي)
حسين محمدي‌نسب (مرمت آثار تاريخي)

 
 
تاریخ:
1397/10/03
تعداد بازدید:
470
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal