۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاري موفق كارگاه سوغاتي از آينده ("souvenirs from the futures")
برگزاري موفق كارگاه سوغاتي از آينده ("souvenirs from the futures")

 
روز اول: معرفي موضوع كارگاه و اجراي مرحله اول (ساخت سناريو)
صبح روز اول كارگاه آموزشي با حضور برخي از اعضاي هيئت علمي گروه طراحي صنعتي و دانشجويان رشته هاي مختلف و با سخنراني پروفسور كارديني درباره ي موضوع كارگاه و ديدگاه مورد نظرشان از كانسپتِ طراحي براي آينده شروع شد. ايشان در سخنان خود بعد از اشاره به تنوع آينده هاي محتمل در نگاه افراد مختلف و نقش طراحان صنعتي در اين ميان، به اين موضوع اشاره كردند كه طراحي براي آينده محدود به شكل و فرم نيست بلكه روابط و ارتباطات حاكم بر فرهنگ ها و جوامع، نقش بسيار مهمي در اين بين دارند.
ايشان با اشاره به برخي از محصولات برندهاي مطرح در حوزه هاي مختلف كه در جوامع با فرهنگ هاي متفاوت به يك شكل ارائه شده اند و حتي كوچكترين نشانه اي از فرهنگ آن جوامع در آن محصولات حضور ندارد، به نقد اين موضوع پرداخته و نقش ديزاينر ها جهت پر كردن اين خلأ را يادآور شدند. يكي از نكات مهم اين سخنراني، انعكاس تعاملات و روابط انساني فرهنگ ها ( از گذشته تا بحال) در آيندۀ محصولات بود كه با رويكرد تفكر انتقادي به اين مسئله پرداخته شد. در انتهاي سخنراني، بخشي از زمان برنامه جهت پاسخگويي به سوالات دانشجويان اختصاص داده شد.
 
 
 
بعد از ظهر روز اول، پروفسور كارديني روند كار در مرحله ي اول كارگاه آموزشي را براي 15 نفر از دانشجويان ثبت نام شده در بخش عملي اين كارگاه، ارائه كردند. ايشان از دانشجويان حاضر در اين كارگاه كه از قبل در قالب تيم هاي 3 نفره چيده شده بودند خواستند به صورت تيمي و بر اساس ويژگي هاي فرهنگي ايران، داستاني روزمره در آينده (زمان نامعلوم) را بر اساس تصور و كانسپت شخصي خود بسازند و آن را به صورت سناريوي نوشتاري (داستان) ارايه دهند. هر گروه با استفاده از تكنيك هاي مختلف به تعريف شرايط و حالات زندگي ايراني در آينده پرداختند و پس از چند مرحله اصلاح، سناريوي خود را ارايه كردند.
هر كدام از سناريوها بر اساس گفتمان هاي قبلي، نكات كلي و ظريفي از فرهنگ ايراني در آينده را در بر داشت. ايشان در پايانِ ارائۀ هر سناريو، با نقد و بررسي كيفيت داستان و ارتباط محتوايي آن با موضوع اصلي كارگاه آموزشي، آنها را سنجيده و پيشنهاداتي مبني بر بهبود آن ارائه نمودند. بعد از پايان اين مرحله، پروفسور كارديني چالش بعدي را براي تيم ها تعريف كردند. اين چالش، تلاش جهت تصويرسازي سناريوها بر اساس توانايي اعضاي تيم ها بود.
 
 
 
 
 
 روز دوم: تصوير سازي سناريوي نهايي
صبح روز دوم، گروه ها به ارائۀ سناريوها به صورت تصويري (با تكنيك هاي مختلف) پرداختند و پروفوسور كارديني به بررسي كيفيت آن ها پرداخته و پيشنهاداتي را جهت بهبود آن ها ارائه نمود. ايشان در صحبت هاي خود بارها به اين موضوع اشاره كردند كه هدف اصلي در تمامي مراحل، حضور پر رنگ فرهنگ ايراني (از گذشته تا حال) در كانسپت ها مي باشد.
 
 
 
 
 
چالش بعدي گروه ها به اين شكل تعريف شد كه هر گروهي بايد براي تكميل سناريوهاي تصويري خود، تعدادي آبجكت (به صورت توصيفي و كلي) به فضاي داستان اضافه كنند. نكته اصلي اين چالش، هدفمند بودن آبجكت ها و كمك آنها به محتواي سناريو بود. ايشان در ادامه از گروه ها خواستند تا از بين تمامي آبجكت هاي توصيف شده، هشت آبجكت را به صورت اسكچ كلي ارائه دهند و بار ديگر خاطر نشان كردند كه در اين مرحله، محتواي كانسپت ها و ارتباط آنها با فرهنگ ايراني اهميت بسياري دارد و كيفيت اسكچ ها ملاك نخواهد بود.
 
 
 
 
 
بعد از اينكه گروه ها 8 ايدۀ خود را بصورت اسكچ سريع و توضيح كوتاه ارائه كردند، آقاي كارديني به ارائۀ پيشنهادات خود در مورد ايده ها پرداختند. نكتۀ اصلي در اين ميان، عدم دخالت ايشان در شكل گيري يا تغيير كليت ايده بود؛ چراكه اعتقاد داشتند اين تاثيرگذاري (به دليل عدم شناخت ايشان از فرهنگ ايراني)، منجر به انحراف ايده از خلوص خود خواهد شد. بنابراين پيشنهادات ايشان صرفاً در راستاي ارتباط ايده ها با محتواي سناريو و كمك آن در تعاملات و ... بود.
پس از اين مرحله، از تك تك اعضاي تيم ها خواسته شد، به ايده هاي ساير تيم ها راي دهند و 3 طرح از 8 طرح هر گروه را انتخاب كنند. اين نوع انتخاب نيز نشان از تلاش ايشان در كمترين تاثيرگذاري در تعيين ايده هاي منتخب بود چراكه خود ايشان صرفاً به عنوان يك عضو به ايده هاي گروه ها راي دادند. پس از انتخاب سه طرح، در نهايت هر گروهي آزاد بود يكي از طرح هاي منتخب را با ساير ايده ها جابه جا كند. آخرين فعاليت روز دوم، توسعۀ كلي طرح هاي منتخب به لحاظ جزئيات و مشخص نمودن نحوۀ عملكرد آنها بود. البته آقاي كارديني يادآور شدند كه در اين مرحله، نيازي به اطلاعات دقيق تكنولوژيك نيست.
 
 
 
روز سوم: انتخاب ايدۀ نهايي و ساخت پروتوتايپ اوليه
چالش بعدي گروه ها در صبح روز سوم، گرفتن بازخورد از مردم براي سه طرح منتخب بود. گروه ها با حضور در بين مردم و ساير دانشجويان دانشكده، ايده هاي منتخب خود را معرفي نموده و نظرات آنها را جمع آوري كردند و سپس در محل كارگاه به ارائۀ نتايج اين مرحله پرداختند. در واقع بر اساس بازخوردهاي مردم و بحث هاي صورت گرفته در ارائۀ نتايج، ايده نهايي گروه ها مشخص شد و آنها آخرين تلاش خود را جهت توسعه و تكميل جزئيات و عملكرد ايده نهايي به كار بردند. پس از تكميل شدن جزئيات ايدۀ نهايي و تاييد آن توسط آقاي كارديني، گروه ها وارد مرحلۀ بعدي شده و با چالش جديد خود روبرو شدند.
چالش نهايي اين كارگاه آموزشي، ساخت پروتوتايپ اوليه از ايدۀ منتخب هر گروه بود. البته پروتوتايپ نه به مفهوم محصولي كه با متريال نهايي ساخته شود يا دقيقاً همان عملكرد موردنظر را داشته باشد، بلكه صرفاً در حد يك اتود. اعضاي گروه ها با حضور در محل كارگاه هاي چوب و فلز در دانشكده، ساخت نمونۀ اوليه و فيزيكي طرح منتخب خود را شروع كردند و چندين مرحله روند كار خود را به پروفسور كارديني ارائه كردند. البته نكته اينجا بود كه ماهيت ايدۀ نهايي برخي از گروه ها، صرفاً محدود به محصول نبود و بعضاً شامل اپليكيشن نيز مي شد.
 
 
 
 
 
روز چهارم: تكميل پروتوتايپ اوليه و ارائۀ نهايي
گروه ها روز چهارم را با ادامۀ كار بر روي پروتوتايپ هاي خود شروع كردند و علاوه بر آن با تكميل ارائه هاي مراحل قبلي، خود را براي ارائه نهايي آماده كردند. نكته اي كه پروفسور كارديني در اين مرحله بر آن تاكيد داشت، حضور هنر بومي و ايراني در اين آثار بود. البته با در نظر گرفتن اين موضوع كه منظور از اين امر، كپي صرف يا كولاژ نقوش هنر ايراني در اين آثار نيست و بايد اين موضوع بر اساس خلاقيت گروه ها و به شكلي هدفمند در آثار نمود پيدا كنند.
بعد از ظهر روز چهارم، آثار گروه ها جهت بازديد ساير دانشجويان آماده گرديد و فضاي كارگاه آموزشي تبديل به فضاي پرسش و پاسخ بين بازديد كننده ها و اعضاي گروه ها شد. سپس هر گروهي در زمان حداكثر 10 دقيقه به ارائه آثار خود برداختند و پروفسور كارديني آخرين نكات خود را جهت اعمال در پروتوتايپ نهايي به گروه ها اعلام كردند. در ادامه، تصاوير مربوط به ارائۀ نهايي گروه ها را مشاهده مي كنيد.
 
 
 
 
پس از اين ارائه، مدير گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر اصفهان جناب آقاي علياري، برنامه ها و اتفاقات پيش روي گروه ها را در ادامه اعلام نمودند. طبق صحبت هاي آقاي علياري براي هر گروه جهت ساخت پروتوتايپ نهايي، كمك هزينه اي در نظر گرفته شده است. در ضمن ايشان با اشاره به اينكه نتايج اين كارگاه آموزشي قرار است دو ماه بعد در قالب آثار دانشجويان در نشستي در سانفرانسيسكو و بعد سمپوزيومي در سال 2017 و نيز نمايشگاهي در محل دانشگاه رودآيلند آمريكا ارائه گردد، اعلام كردند كه هر گروه بعد از اتمام كارگاه آموزشي، فرصتي خواهند داشت تا پروتوتايپ هاي خود را با متريال پيشنهاد شده و با جزئيات كامل تكميل نموده و ارائه كنند. البته شرط حضور آثار در اين رويدادها برخورداري از كيفيت لازم جهت ارائه خواهد بود. ايشان يادآوري كردند همين كارگاه آموزشي در چند كشور مختلف از جمله هند، اتيوپي و پرو نيز برگزار خواهد شد و نتايج آنها در كنار نتايج اين كارگاه در ايران در رويدادهاي اشاره شده، ارائه خواهد شد.
 
 
 
پس از اتمام برنامه، با حضور جمعي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي گروه طراحي صنعتي، تقديري ويژه از پروفسور كارديني به عمل آمد. آقاي كارديني نيز با اشاره به انگيزه و توان بسيار بالاي دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان، ابراز اميدواري كردند اين همكاري ها بتواند در آينده نيز ادامه پيدا كند. آقاي علياري نيز در انتها با اشاره به اين نكته كه اين برنامه حاصل تلاش و همكاري اعضاي انجمن علمي طراحي صنعتي بوده، از اعضاي اين انجمن و ساير دانشجويان همكار در برگزاري اين برنامه قدرداني كردند و جهت تداوم اين تعامل و همكاري با دانشگاه رودآيلند، به برنامه هاي پيشنهادي طرح شده، اشاره كرده و اعلام كردند تمام تلاش خود جهت محقق شدن اين برنامه ها را به كار خواهند بست.

درنهايت اينكه، بنابه درخواست دانشجويان طراحي صنعتي در روز سه شنبه 30 آذر ماه نيز نشستي صميمانه بين پروفسور كارديني و عموم دانشجويان برگزار شد كه محور اصلي صحبت ها حول چگونگي ارائۀ توان و قابليت هاي دانشجويان در قالب پورتفوليو بود. آقاي كارديني، با بررسي پروتفوليوي برخي از دانشجويان به عنوان نمونه، پيشنهادات كلي و نكات بسيار خوبي را جهت بهبود اين موضوع ارائه نمودند. ايشان بعد از يك هفته حضور فعال، صبح رو پنج شنبه 2 دي ماه، ايران را ترك كردند.
 
 
 
                                                                                               گروه و انجمن علمي طراحي صنعتي دانشگاه هنر اصفهان
 
تاریخ:
1395/10/13
تعداد بازدید:
383
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal