۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
معاونت پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت:
فرصت ها و چالش هاي فرهنگي - تاريخي اصفهان در دانشكده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان بررسي شد
فرصت ها و چالش هاي فرهنگي - تاريخي اصفهان در دانشكده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان بررسي شد
برنامه هفته پژوهش دانشكده حفاظت و مرمت در طي دو هفته با محوريت فرصت ها و چالش هاي فرهنگي-تاريخي اصفهان و در قالب 9 سخنراني و با حضور 16 سخنران از تاريخ 20 آبان لغايت 4 دي ماه سالجاري در سالن دكتر شيرازي اين دانشكده برگزار گرديد و با استقبال پرشور دانشجويان، اساتيد و علاقه مندان از رشته هاي مرمت، معماري، شهرسازي، باستان شناسي، عمران، موزه داري، گردشگري، مطالعات معماري و .... روبرو شد.

20 آذر 1397 : "بازار بزرگ اصفهان" با سخنراني دكتر سيروس شفقي

اولين نشست هفته پژوهش با حضور دكتر سيروس شفقي پيرامون بحث و بررسي بازار بزرگ اصفهان برگزار شد. دكتر شفقي نويسنده كتب ارزشمند جغرافياي اصفهان و بازار بزرگ اصفهان، و گردآورنده نقشه هاي متعدد جغرافيايي اصفهان، با بيان جايگاه بازار در شهرهاي اسلامي و نقش بازار در شكل گيري شهر اصفهان صحبت خود را آغاز كرده و در ادامه با نشان دادن تصاويري متعدد از گذشته تا به امروز، به تحليل بازار اصفهان، ساختار، تزئينات و مشاغل و توليدات موجود در آن پرداختند. ايشان در خصوص ريشه هاي تاريخي پيدايش بازار در ايران و جهان، و همچنين دلايل رونق و مسقف شدن آن در دوران اسلامي، اظهار نظر نمودند.
رابطه بازار اصفهان با اقليم، دلايل شمالي-جنوبي بودن آن به طول 2 كيلومتر و همچنين بر تأثير بازار در رشد شهر تأكيد نمودند. ايشان خواستگاه و وطن اصلي بازار را ايران ميدانند، چرا كه كمتر شهري در ايران هست كه بازار نداشته باشد.
 
 
 
«تصاويري از نشست "بازار بزرگ اصفهان" با سخنراني دكتر سيروس شفقي»
 
21 آذر 1397: "مرمتگر بناي تاريخي كيست؟" با سخنراني دكتر محمود ارژمند

دومين نشست كه اختصاص به مبحث مهم و چالش برانگيز مرمتگران بناهاي تاريخي داشت، در تاريخ 21 آبان توسط دكتر محمود ارژمند، عضو هيئت علمي دانشگاه هنر تهران برگزار گرديد. دكتر ارژمند، صحبتهاي خود را با اين سوالات آغاز نمودند: مرمتگر بناي تاريخي كيست؟ مرمت را چه كسي ميتواند انجام دهد؟ چه كسي ميتواند مرمتگر بناي تاريخي باشد؟ آيا هر كسي كه فارغ التحصيل رشته مرمت بنا باشد ميتواند مرمتگر بناهاي تاريخي شود؟ و در ادامه با اشاره به مطالعاتشان در حوزه فرهنگ اسلامي عنوان كردند اصل در مرمت نه به دانش مرمت بلكه قائم به شخص مرمتگر بوده است. ايشان در مرمت بنا 3 عنصر اصلي را برشمردند: 1- موضوع(بنا و اثري كه مرمت ميشود) 2- علوم و فنون مرمت 3- شخص مرمتگر، و در ادامه با صحبت در مورد ارزش هاي هنري و چگونگي كسب توانايي شناخت يك اثر، درك درست اين ارزش ها را از وظايف يك مرمتگر دانستند و ضمن تأكيد بر اينكه يك اثر تاريخي را بايد به مثابه يك اثر هنري ديد، بيان داشتند كه درك درست وجهه هنري يك اثر، ميتواند راهنماي يك مرمت اصولي باشد. ايشان به تعريف هنر از ديدگاه دكتر ابراهيم ديناني، يعني عبارت: "هنر گنجاندن نامحدود در محدود است" اشاره كردند و بر نقش و اهميت شخص مرمتگر در فرآيند حفاظت و مرمت و تأثيرآن بر كيفيت و نتيجه كار تأكيد ورزيدند.
 
 
«تصاويري از نشست "مرمتگر بناي تاريخي كيست؟" با سخنراني دكتر محمود ارژمند»
 
24 آذر 1397: "بررسي فرآيند مرمت و بازسازي كاشي گنبدهاي بناهاي مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ لطف الله" با سخنراني دكتر فريبا خطابخش، دكتر حسين احمدي، دكتر پرويز هلاكويي و استادكاران محترم مرمت بنا، رضايت و پاكدل

سومين نشست هفته پژوهش كه با همكاري اعضاي هيئت علمي گروه مرمت آثار و اشياء فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان و پايگاه ميراث فرهنگي ميدان نقش جهان برگزار گرديد، به بررسي فرآيند مرمت و بازسازي كاشي گنبدهاي بناهاي مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ لطف الله اختصاص داشت. در ابتداي اين نشست، خانم دكتر فريبا خطابخش، مدير پايگاه ميراث فرهنگي نقش جهان به بيان تاريخچه پيدايش اين ميدان و بناهاي موجود در آن پرداختند و ضمن بيان تاريخچه مرمت هاي صورت گرفته در ارتباط با بناهاي مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ لطف الله، با دعوت از استادكاران محترم اين بناها، استاد رضايت و استاد پاكدل، از ايشان خواستند تا پيرامون اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مرمت گنبد اين بناها براي حاضرين توضيحاتي را ارائه نمايند. استاد پاكدل با ارائه توضيحاتي پيرامون وضعيت گنبد مسجد جامع عباسي پيش از آغاز مرمت، به لزوم اجراي اين مرمت ها و برچيدن پوسته كاشي كاري گنبد و اجراي اقدامات اساسي در ارتباط با مرمت آن پرداختند. ايشان با صحبت بر روي تصاوير بدست آمده طي مراحل مرمتي كه بخشي از مرمت هاي گنبد در زمان استاد معارفي را نيز نشان مي داد، به شرايط و امكانات موجود در آن دوره نيز اشاراتي داشتند و در ادامه به نحوه اتصال پوسته كاشي به پوسته اصلي گنبد و پالانه بندي آن پرداختند و بيان داشتند كه در حين مرمت اين گنبد سعي شده است علاوه بر توجه به سبك سازي روي گنبد، تا حد امكان از همان كاشي هاي اصلي استفاده گردد و تنها در صورت لزوم تعويض با كاشي جديد انجام شود.
در ادامه استاد رضايت و پسرشان مهندس رضايت، در ارتباط با مرمت گنبد مسجد شيخ لطف الله و توضيحاتي پيرامون اولين اقدامشان يعني نقشه برداري كامل و ساخت 8/1 قالب گنبد و جانمايي آن بر روي قوس اصلي، صحبت هاي خود را آغاز نمودند. ايشان با بيان اينكه طي مرمت تصميم بر آن شد تا از همان كاشي هاي اصل صفوي گنبد استفاده شود و تنها كاشي هاي فرسوده با كاشي هاي جديد تعويض شوند، دومين اقدام را برداشت طرح كاشي كاري، شماره گذاري، برچيدن پوسته كاشي، پاكسازي ملات پشت كاشي ها و پياده كردن طرح بر روي قالب تهيه شده عنوان كردند. استاد رضايت با بيان تقسيم طرح كاشي كاري به هشت ترك، تعداد قطعات هر بخش را 35000 قطعه عنوان كردند و از عظمت اين گنبد آجري و مهارت كاشي كاران صفوي سخن گفتند. در ادامه ايشان مراحل ديگر مرمت يعني پاكسازي پوسته اصلي گنبد و پالانه كردن آن و نحوه اتصال پوسته كاشي كاري به بدنه اصلي گنبد را توضيح دادند. در ادامه و در قالب پرسش و پاسخ كه با مديريت دكتر احمدي و دكتر هلاكويي برگزار گرديد، استادان حاضر در جلسه، براهميت پژوهشي و تهيه طرح با آلترناتيوهاي مختلف پيش از عمليات اجرا و همچنين مستندسازي كل فرآيند كار با همكاري دانشگاه هنر اصفهان، تأكيد نمودند. از نكات بسيار مهم مورد تأكيد اساتيد، ضعف در پيوند بين پوسته كاشي و بدنه اصلي گنبد و بويژه پالانه كردن كه باعث تشديد پديده سرخوردگي در سطح گنبد مي شود، بود. همچنين توصيه گرديد كه كاشي هاي قديمي فرسوده و غيرقابل استفاده به هيچ عنوان از مسجد خارج نشودو به عنوان مصالح پر كننده در زير سازي كاشي هاي گنبد، استفاده گردد.
 
 
 
«تصاويري از نشست "بررسي فرآيند مرمت و بازسازي كاشي گنبدهاي بناهاي مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ لطف الله"»
 
25 آذر 1397 : "نقش مادي ها در پايداري زيست بومي اصفهان" با سخنراني آقاي حشمت الله انتخابي
نشست چهارم هفته پژوهش به نقش مادي ها در پايداري زيست بومي اصفهان اختصاص داشت كه آقاي حشمت الله انتخابي محقق و صاحب انتشارات مانا، پيرامون اين مبحث براي حاضرين سخن گفتند. ايشان با نشان دادن موقعيت مادي هاي اصفهان بر روي نقشه سال 1302 و شبكه آب ها و راه ها بر روي عكس هوايي سال 1335، نقش اين مادي ها را بر روي زندگي اصفهان توضيح داده و و دسترسي بر اساس قطعات زمين و آبراهه ها، نحوه تقسيم آب هر مادي و انشعابات آن را در محله هاي اصفهان بيان كردند. در اين سخنراني ارتباط ارگانيك مادي ها با شهر اصفهان و نظام دقيق و برنامه ريزي شده ي تقسيم آب و در نهايت نقش پايداري زيست بومي زاينده رود و مهمترين مادي هاي شهر اصفهان توضيح داده شد. آقاي انتخابي از نظام مديريت يكپارچه زاينده رود سخن گفتند و پيشينه ي اين دانش را حداقل دو هزار سال دانستند. ايشان بر اهميت مديريت بر مبناي قدر السهم و تقسيم بندي گذشته بر اساس سهم جوي آب يه جاي ميزان دقيق مقدار آب تأكيد ورزيدند و با نشان دادن نقشه فرونشست زمين در شمال شهر اصفهان كه ناشي از مديريت غلط و خشكسالي زاينده رود و شاخه هاي مادي هايش طي سال هاي اخير است، خطر افزايش اين فرونشست و توسعه ي اين محدوده تا مركز شهر اصفهان و تأثيرات آن بر ناپايداري زيست بوم اصفهان را گوشزد كردند.
 
 
«تصاويري از نشست "نقش مادي ها در پايداري زيست بومي اصفهان" با سخنراني آقاي حشمت الله انتخابي»
 
26 آذر 1397: "خانه هاي ايراني" با سخنراني دكتر ذاكرعاملي، دكتر قاسمي و مهندس دانش دوست
در نشست پنجم هفته پژوهش، دانشكده حفاظت و مرمت پذيراي سه تن از پژوهشگران خانه هاي ايراني بود. در اين سخنراني كه به بيان خصوصيات خانه هاي ايراني در سه شهر ميبد، اصفهان و طبس پرداخته شد، خانم دكتر ليلا ذاكر عاملي به تحولات و شكل گيري ساختار و هندسه مادر چهارصفه اي در خانه هاي ميبد پرداختند و ريشه اين ساختار را در بناهاي پيش از اسلام و در ارتباط با مناطق ديگر ايران توضيح دادند. ايشان به كليت اين ساختار و شكل گيري و تحول اين پلان در دوره هاي مختلف تاريخي اشاره نمودند و اجزاي اصلي شكل دهنده به اين گونه را حياط، ايوان، طنبي، اتاق هاي دو طرف و پشت ايوان و ايوانچه ها دانستند و وجود يك هندسه مشترك در مركز تمامي اين خانه ها را نشان داده و اتفاقات اطراف اين ساختار را الحاقات دوره هاي بعد دانستند. ايشان ووردي غير مستقيم خانه و محور غالب شمالي-جنوبي را از ديگر خصوصيات خانه هاي گونه مظفري ميبد در قرن 8 و نهم هجري و در زمان حضور خاندان مظفري در ناحيه يزد عنوان كردند. تأكيد اصلي ايشان سلول مادر چهار صفه و تحول و تطور آن درسنت خانه سازي دشت يزد – اردكان بود. پس از بررسي ساختار چهار صفه اي در خانه هاي ميبد، خانم دكتر مريم قاسمي سيچاني، به بررسي ساختار خانه هاي اصفهان طي دوره صفوي، قاجار و پهلوي پرداختند. ايشان نوع قوس ها، نوع گره چيني، معرق آجر، شكل چليپايي تالار و ... را از خصوصياتي دانستند كه در انتساب يك بنا به دوره صفوي مؤثر بوده و با نشان دادن تصويري از خانه باجغلي، يادآور شدند كه در تعدادي از خانه هاي دوره صفوي اصفهان، شاهد وجود عنصر بادگير نيز هستيم. در ادامه ايشان با بيان خصوصيات معماري در دوره قاجار، اين دوره را به سه دسته تقسيم نمودند و دوره اول را دوره ركود جمعيت اصفهان و بالطبع ركود معماري دانستند و عنوان كردند كه معدود بناهاي اين دوره به همان سبك و سياق صفوي و البته نه در آن حد با شكوه، ساخته شده اند. ايشان شروع دوره دوم تغييرات در دوره قاجار را مقارن با حضور ظل السلطان در اصفهان دانستند و كپي برداري از عناصر معماري غربي بويژه در نماها را با وجود حفظ ساختار درون گرايي و اوج تزئينات در فضاي داخلي مانند دوره هاي قبل، از خصوصيات اين دوره عنوان كردند. دكتر قاسمي ويژگي اصلي دوره سوم قاجار را تولد الگوي كردي (سبك گله داري و كوهستاني) در معماري اصفهان دانستند و بيان كردند كه در دوره هاي قبل كوچ فصلي از تابستان نشين به زمستان نشين و بالعكس در سطح صورت مي گرفت كه با ورود الگوي كردي به معماري، اين اتفاق با ساخت فضاي حوض خانه و تالار بر روي هم در جبهه شمالي، در ارتفاع صورت گرفت و جبهه شمالي به جاي جبهه جنوبي كه پيش از آن شاخص ترين جبهه خانه بود، در نماي رو به حياط پر آرايه و پر تزئين گشت. اين گونه، الگوي درون گرايي كم كم كنار گذاشته شد تا جايي كه در اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي نماي رو به كوچه كه پيش از اين در اوج سادگي ساخته مي شد، داراي تزئينات متنوعي گشت. در ادامه ايشان پيرامون معماري خانه هاي دوره پهلوي و احياي الگوي كوشك كه پيش از آن در دوره صفوي نيز وجود داشته است پرداختند. ايشان با بيان اينكه در دوره صفوي سامان دهنده اين ساختار الگوي چليپايي بود، تفاوت اين ساختار در دوره پهلويي را استفاده از پله ها و عناصر معماري غربي دانستند و تغيير نوع قوس ها، پوش ها و تزئينات را نسبت به دوره هاي قبل يادآور شدند. در انتهاي بررسي خانه هاي اصفهان، دكتر قاسمي با نشان دادن تصاويري از فضاها و اسناد مالكيت خانه ي بهشتيان، عملكردهاي فرامسكوني را نيز در خانه هاي اصفهان توضيح داده و اهميت اسناد خانه هاي تاريخي را در خوانش تاريخ، فضاهاي معماري، نحوه مالكيت و ... بيان نمودند.
سخنراني سوم خانه هاي ايراني، به خانه هاي طبس اختصاص داشت. خانم مهندس دانش دوست كه به نيابت از پدرشان دكتر يعقوب دانش دوست، در اين سخنراني حضور داشتند، اين نكته را يادآور شدند كه بر خلاف ميبد و اصفهان، آنچه درباره ساختار شهر طبس و معماري آن گفته مي شود، به علت وقوع زلزله سال 1357، در حال حاضر وجود فيزيكي ندارد و متأسفانه كاملاً از بين رفته است. ايشان بيان داشتند كه آقاي دانش دوست اعتقاد دارند به لحاظ ويژگي ها و ارزش هاي معماري، شهر طبس پيش از زلزله سال 1357 ، شهري خاص مانند ونيز بود، و به همين علت ايشان سالها را به مرمت، نقشه برداري و مستندنگاري آثار معماري طبس پرداختند و طي 40 سال، سه جلد كتاب با عنوان "طبس، شهري كه بود" را در توصيف معماري و ساختار شهر طبس به چاپ رساندند. ايشان در ابتدا به ساختار و هسته آغازين خانه شهري نشيني و بيابان نشيني پرداختند و در ادامه با صحبت درباره جايگاه شهر طبس در بين بيابان ها و كوهستان هاي اطراف، بافت تاريخي و مسكوني محلات طبس را بر روي نقشه توضيح دادند. ايشان پيرامون دگرگوني و شكل گيري خانه هاي بيايان نشيني در طبس طي سه دوره زنديه، قاجاريه و پهلوي تا عصر حاضر، صحبت هاي خود را ادامه داده و پس از آن اين روند را در بررسي خانه هاي شهرنشيني مورد تحليل قرار دادند و به تفاوت عناصر و ويژگي هاي منحصر بفرد اين خانه ها در مقايسه با ساختار تاريخي خانه هاي ديگر ايران پرداختند.
در پايان اين سه سخنراني، دكتر عيسي اسفنجاري معاونت پژوهشي دانشكده حفاظت و مرمت، با بيان علت انتخاب اين سخنراني و با اشاره به صحبت زنده ياد دكتر شيرازي درباره پژوهش هاي گسترده صورت گرفته در مورد معماري شهر طبس و نيز شهر ميبد و چاپ كتاب هاي "طبس شهري كه بود" و "ميبد شهري كه هست"، تأكيد كردند و بيان نمودند كه مطالعات خانه هاي تاريخي در ميبد و طبس به مرحله نظريه پردازي رسيده است و توجه دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر را به حضور پر رنگ بانوان در حوزه مستند نگاري و مطالعات خانه هاي تاريخي در ادوار مختلف، جلب نمودند.
 
 
«تصاويري از نشست "خانه هاي ايراني" با سخنراني دكتر ذاكرعاملي، دكتر قاسمي و مهندس دانش دوست»
 
27 آذر 1397: "مستندسازي معماري معاصر اصفهان و يزد" با سخنراني دكتر قانعي و مهندس علاقه بند
ششمين نشست هفته پژوهش پس از بررسي خانه هاي تاريخي در اصفهان، ميبد و طبس، پيرامون معماري معاصر شهر اصفهان با سخنراني دكتر قانعي و معماري معاصر شهر يزد با سخنراني مهندس علاقه بند برگزار گرديد.
ابتدا دكتر قانعي به بررسي معماري معاصر اصفهان از سال 1300 تاكنون پرداختند و هدف خود را در اين پژوهش، شناسايي و مستندسازي گونه هاي ارزشمند معماري معاصر هم پيوند با بافت تاريخي بيان نمودند. ايشان جريان هاي فرهنگي، تحولات سياسي، جريان معماري جهاني و بنيان هاي تاريخي معماري ايراني را از عوامل تأثيرگذار بر معماري دوره معاصر دانسته و معماري معاصر را به 5 دوره گوناگون تقسيم كردند. دكتر قانعي ضمن بيان توضيحاتي پيرامون معماري زمينه گرايي، نظريات نظريه پردازان با نگرش زمينه گرايي و دسته بندي معيارهاي زمينه گرايي، توجه به زمينه در معماري ايراني را در دو دسته معماري سنتي ايراني و معماري زمينه گراي معاصر بررسي نموده و بيان داشتند كه توجه به معماري زمينه گرا مي تواند راه مطمئني در شكل گيري فضاهاي پايدار شهري و سر و سامان بخشيدن به معماري بي هويت و سردرگم كنوني باشد. در پايان ايشان با بيان الگوي برداشت و شيوه مستندسازي به شناسايي و بررسي 77 بناي معاصر در شهر اصفهان پرداختند و ارزش هاي زمينه گرايي و هم پيوندي آنها را برشمردند. در ميان بناهاي ارزشمند معاصر، مجموعه هتل عباسي (الياس گباي)، مجتمع امين (فيليپ جانسون)، نگين جلفا (علي اكبر صارمي)، خانه دكتر شيرازي (دكتر شيرازي)، مجتمع مسكوني پلي اكريل (فرمانفرمائيان)، بازار آزادي (مهندس منتظر-دكتر وافي) و كتابخانه مركزي (دكتر قانعي) به چشم مي خورند.
در ادامه اين نشست، مهندس علاقه بند پس از بررسي ساختار تاريخي و ويژگي هاي بافت شهر يزد از دوره آل بويه تا دوره قاجار به تغيير سيما، عناصر و اندام ها در كالبد معماري در دوره گذار از كالبد قديم به معماري معاصر پرداختند. ايشان با تقسيم معماري معاصر يزد در سه دوره، با نشان دادن بناهاي شاخص و تغييرات صورت گرفته بر روي بافت، ويژگي هاي هر دوره و سير تحول معماري را در اين دوران به طور مفصل توضيح دادند و در پايان با بيان تفاوت هاي معماري عرفي و طرح هاي اجرا شده از دهه 80 به بعد، بر لزوم تعيين چهارچوب نظريِ هم پيوند با زمينه تأكيد كردند.
 
 
 
«تصاويري از نشست "مستندسازي خانه هاي معاصر اصفهان و يزد" با سخنراني دكتر قانعي و مهندس علاقه بند»
 
28 آذر 1397: "كاوش در مسجد-مدرسه حيدريه قزوين" با سخنراني استاد ناصر نوروززاده چگيني
نشست هفتم هفته پژوهش كه با سخنراني استاد ناصر نوروززاده چگيني و تحت عنوان كاوش در مسجد-مدرسه حيدريه قزوين انجام گرفت، در تاريخ 28 آذر برگزار گرديد. استاد چگيني در ابتدا به هسته اوليه شهر قزوين و شكل گيري و توسعه اين شهر در دوران تاريخي و تفاوت بافت اين شهر در محدوده هسته اصلي و بخش هاي توسعه يافته اشاره نمودند. ايشان به الگوي توسعه قزوين بر اساس الگوي جنوب به شمال و برعكس شيب و توپوگرافي و جهت حركت آب اشاره كردند و بر اهميت باغات ثبت شده و حفاظت شده قزوين و جلوگيري از توسعه در باغات به عنوان يك نمونه موفق پرداختند.
ايشان سپس به جايگاه بناي مورد نظر در بافت شهر، موقعيت آن نسبت به بناهاي عالي قاپو و مسجد جامع و ناديده گرفتن اين بناها در طرح تفصيلي شهر پرداختند و تأثير اين طرح و خيابان هاي جديد ديده شده در آن را بر روي بافت تاريخي و بويژه بناهاي ياد شده خاطرنشان كردند. ايشان وجه تسميه مسجد-مدرسه حيدريه قزوين با استناد به كتاب "التدوين في اخبار قزوين"، آن را مرتبط با عبدالله بن محمد بن حيدر قزويني دانسته و اينكه حنفي ها از آن استفاده مي كرده اند. در ادامه با بيان تحولات صورت گرفته در بنا و كاربري آن طي ادوار مختلف و الحاقات صورت گرفته در آن در مقايسه با نقشه تهيه شده توسط آندره گدار، به مبحث كاوشات صورت گرفته در بنا وارد شدند. نكته مهمي كه ايشان عنوان كردند، تأثير مرمت هاي صورت گرفته در بنا و بويژه احداث كانال ناكش در فضاي گنبدخانه، بر روي مطالعات باستان شناسي بنا بود كه به قطع بخش مهمي از كاوشات منجر گرديد. ايشان با اشاره به گذراندن دوره دبيرستان خودشان در اين مدرسه، به بيان بخشي از خاطرات خود از اين بنا در دوره پهلوي پرداختند.
به اعتقاد ايشان، زلزله سال 513 ه.ق، صدمات زيادي به اين بنا زده و آن را به يك ويرانه تبديل كرده است. استاد چگيني با نشان دادن تصاويري از بدست آمدن تعداد زيادي سفال در كاوشات گروه باستان شناسي سخن گفتند و تأثير به سزاي اين آثار را در شناخت معماري، شناخت هسته اصلي شكل گيري اين بنا و كاربري آن، بيان نمودند. تأكيد اصلي صحبت ايشان بر چگونگي پيگيري تحول و توسعه تاريخي مكان مدرسه حيدريه در گذر زمانِ نسبتاً طولاني تا به امروز بود.
 
 
«تصاويري از نشست " كاوش در مسجد-مدرسه حيدريه قزوين" با سخنراني استاد ناصر نوروززاده چگيني»
 
29 آذر 1397: "دكتر شيرازي و مسجد جامع اصفهان" با سخنراني دكتر عيسي اسفنجاري
نشست هشتم هفته پژوهش، با همكاري اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان و پايگاه مسجد جامع اصفهان، بصورت يك بازديد علمي چهار ساعته در فضاي مسجد جامع اصفهان برگزار گرديد. اين بازديد با سه هدف، يك زنده نگه داشتن ياد و خاطره استاد شيرازي، دو مرور ديدگاه و نظرات ايشان در ارتباط با مسجد جامع اصفهان و سه بازديد ميداني از بخش هاي مختلف و مهم مسجد انجام گرديد. استقبال بسيار خوب بازديدكنندگان، طيف متنوعي از تخصص ها از مرمت، معماري، شهرسازي، نقاشي، راهنمايان گردشگري و كاركنان و كارشناسان اداره ميراث فرهنگي و دانشگاه هنر اصفهان را شامل مي شد.
اين بازديد با ارائه توضيحات كلي در خصوص هم پيوندي و همزادي مسجد جامع و شهر اصفهان در دوران اسلامي آغاز و سپس با كمك تابلوهاي نمايشگاهي موجود در كنار ورودي مسجد جامع كه توسعه تاريخي آن را از سال 156 هجري تا بازسازي سقف شبستان مربوط به سال 1363 و بمباران عراق را نشان مي داد، ادامه يافت.
خط سير بازديد، بر اساس همان خط سيري بود كه توسط دكتر شيرازي و دانشجويان در سال 1386 طي شد و در اين مسير به ارائه توضيحات از نگاه دكتر شيرازي پرداخته شد. تمركز بيشتر اين بازديد بر روي توسعه مسجد در قرون اوليه اسلامي و دوران سلجوقي تا دوران آل مظفر بود.
در مكان شبستان هاي جنوبي و شمالي، (با استعانت از نقشه شرودر 1931)، گنبد نظام الملك، گنبد تاج الملك، محراب اولجايتو و مدرسه مظفريه توقف و تمركز بيشتر به عمل آمد و توضيحات پيرامون تاريخ و تحولات فرهنگي -اجتماعي عصر، معماري، سازه و تزئينات با جزئيات بيشتري ارائه گرديد.
اين بازديد با همكاري و همراهي صميمانه پژوهشگران و با حضور مديريت پايگاه پژوهشي مسجد جامع اصفهان همراه بود و آقاي مهندس كارگر، از كارشناسان پايگاه، در ارائه توضيحات دكتر اسفنجاري را همراهي مي نمودند.
اين بازديد با پذيرائي در شبستان بيت الشتاء مسجد و پس از 4 ساعت لذت بخش و آموزنده، ساعت 1 بعدازظهر به پايان رسيد.
 
 
 
«تصاويري از نشست "دكتر شيرازي و مسجد جامع اصفهان" با سخنراني دكتر عيسي اسفنجاري»
 
4 دي 1397: "تجربه مرمت شهري در اصفهان (نمونه موردي: مرمت شهري محله جماله)" با سخنراني آقاي دكتر نسيم جعفري
نشست آخر هفته پژوهش، پيرامون مرمت شهري محله جماله و با سخنراني دكتر نسيم جعفري عضو دفتر فني سازمان نوسازي و بهسازي اصفهان برگزار گرديد.
در ابتدا دكتر نسيم جعفري ضمن اشاره به زمان آغاز پروژه مرمت شهري محله جماله در سال 1366 و تشكيل دفتر بافت در پي تخريب هاي ناشي از جنگ تحميلي ايران وعراق، از همكاران اين دفتر جناب آقاي دكتر وافي، مهندس منتظر و از مديران وقت، مهندس كازروني و سيد رضا هاشمي تشكر نموده و يادشان را گرامي داشتند. سپس در خصوص تهيه طرح ارگانيك و تاثير آن در تهيه طرح مرمت محله جماله كه توسط تيم دكتر شيرازي تهيه شده بود و نيز طرح تفصيلي بالادست تهيه شده در آن زمان توسط مهندس مير ميران سخن گفتند. دكتر جعفري صحبت هاي خود را درخصوص مباني و تجارب مرمت در داخل و خارج ايران ادامه داده و خلاصه اي از مطالب و پژوهش هايي را كه در رساله خود انجام داده بودند، براي حضار بيان نمودند. ايشان در مورد وضعيت تغييرات كلي اصفهان و موجوديت شهر در سالهاي 1335 صحبت كرده (بعنوان شاهد عكس هوايي سال 35) و اصفهان را شهر موزه اي دانسته(مانند ابيانه) كه متاسفانه در 50 سال اخير به دست مديران غير متخصص و ناآگاه دستمايه تخريب قرار گرفته است.
دكتر جعفري در قسمت دوم نشست، نقشه اي از طرح را با توضيحاتي از چگونگي ايجاد خط پروژه هاي تهيه شده نمايش دادند و سپس از چالشها و اتفاقاتي كه در حين عمليات اجرايي پروژه با آن درگير بودند صحبت كردند. ايشان همچنين بيان داشتند كه در كليت پروژه ايشان و جناب آقاي دكتر وافي در اجراي طرح محله، بر روي مرمت حمام وزير تمركز نموده بودند ودر مقابل آقاي مهندس منتظر نيز برروي اجراي طرح بدنه سازي ها ي اين پروژه تمركز داشته اند. در ادامه از نحوه كار و جزئيات اجرايي پروژه صحبت كردند و دليل توقف و شكست اين پروژه را نداشتن تجربه صحبت و همدلي با اهالي دانسته و همچنين فرمودند كه بعد از اين پروژه در سال 1382 پروژه محله جويباره توسط مسكن سازان نيز انجام شد. دكتر جعفري در انتهاي صحبت هاي خود، در خصوص ارائه خدمات طراحي نوسازي ويژه و رايگان و تدوين الگوها براي كساني كه در اين بافتها زندگي ميكنند، راهكاري جهت احيا و جلوگيري از فرسودگي پيشنهاد دادند و فعاليت هاي بنياد مسكن را تنها كار موفق در كشور دانستند.
در پايان، دكتر عيسي اسفنجاري ضمن سپاسگزاري از دكتر جعفري، ايشان را تاريخ زنده ي تجربه هاي مرمت شهري معاصر اصفهان معرفي نمودند.
پخش مستند تصويري سي دقيقه اي از محله جماله كه در سال 1372 توسط سازمان مسكن و شهرسازي اصفهان تهيه شده بود، خاتمه بخش آخرين نشست هفته پژوهش بود.
 
 
«تصاويري از نشست "تجربه مرمت شهري در اصفهان (نمونه موردي: مرمت شهري محله جماله)" با سخنراني آقاي دكتر نسيم جعفري»
 
* در انتهاي تمامي سخنراني ها و پس از پاسخگويي سخنرانان به سوالات حاضرين، با اهداي تقديرنامه ي معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان و يكي از آثار صنايع دستي دانشجويان توسط اساتيد حاضر، از حضور سخنرانان قدراني به عمل آمد.
لازم به ذكر است، فيلم تمام سخنراني هاي برگزار شده در هفته پژوهش در قالب لوح فشرده، به زودي به آرشيو كتابخانه حفاظت و مرمت، اضافه خواهد شد و علاقه مندان مي توانند از انها استفاده نمايند.
در پايان از تمامي اساتيد، كاركنان و بويژه دانشجويان كه در رقم زدن چنين هفته پژوهشي پربار و رضايت بخش نقش داشته اند، كمال تشكر را داريم.
 
 
تاریخ:
1397/10/12
تعداد بازدید:
423
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal