۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
اموربانوان
                                                                                                                         باسمه تعالي
 
تاريخچه و شرح مختصري از اهداف دفتر امور بانوان وخانواده
مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان دانشگاه هنر اصفهان : مژگان فضل اللهي
اوّلين مجموعه متمركز بر مسائل زنان كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود و از آنجا كه فعاليت اين شورا در سطح سياست گذاري و برنامه ريزي بود و ارتباط مستقيمي با مسائل اجرايي نداشت لذا مسئولان وقت وزارت كشور بر آن شدند تا براي انجام امورو ساماندهي فعاليت هاي مرتبط با مسائل زنان و تقويت ابعاد اجرايي اين حوزه اقدام به تشكيل دفتري جهت انجام امورمربوط به بانوان در وزارت كشور نمايند. بعداز تشكيل اين دفتر، دفاتري نيز تحت عنوان كميسيون اموربانوان در سراسر استانداريهاي كشور در سال 68 راه اندازي شدند كه بعدها به دفتر اموربانوان تغيير نام يافتند كه با توجه به واگذاري مسؤوليت ها و برنامه هاي خانواده نيز به اين دفاترعنوان دفتر اموربانوان وخانواده بر آن نهاده شد و در حال حاضر تحت نظارت مستقيم استاندار محترم در حال انجام وظايف و امورمربوطه مي باشد. لازم به ذكر است با توجه به اينكه حدود نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهند اين دفتر وظيفه خطيري در حوزه بانوان دارد از جمله مي توان به مواردي نظير ارزيابي گزارش ها در مورد شرايط و موقعيت زنان در سطح استان با هدف بالندگي و رشد فرهنگي آنان- ارزيابي جايگاه زنان در محيط اجتماعي استان و بررسي وضيعت اشتغال و ميزان جذب آنان در بازاركار و تبيين مشكلات و ارائه راهكار در اين زمينه –فراهم نمودن تمهيدات لازم به منظور اشاعه گسترش فعاليتها ي اجتماعي بانوان استان در جهت جلب مشاركت فعال آنان در عرصه هاي مختلف – نظارت بر به روز نمودن آمار مربوط به شاخص هاي توسعه زنان در تمامي حوزه ها – شناسايي مسائل و معضلات آحاد مختلف زنان و برنامه ريزي وارائه راهكار در جهت رفع يا كاهش اين مسائل با استفاده از ظرفيت هاي استاني اشاره كرد.
ظرفيت ها و پتانسيل هاي بانوان استان:
از جمله ظرفيت هاي حوزه بانوان وخانواده وجود دفاتر اموربانوان درفرمانداريهاي 24 شهرستان مي باشد كه اين مجموعه ها نيز تحت نظارت دفتر امور بانوان وخانواده استانداري دركليه شهرستانها مشغول انجام وظايف مربوطه و ناظر بر فعاليتها و عملكرد دستگاههاي اجرايي شهرستانها مي باشند و از سوي ديگر به منظور اجرايي نمودن برنامه ها و سياستهاي دفتر نيز مجموعه هايي تحت عنوان كانونهاي فرهنگي اجتماعي بانوان در سطح شهر و روستاهاي استان شكل گرفت كه از جمله اهداف شكل گيري اين كانونها فراهم آوردن زمينه مناسب براي مشاركت بانوان در راستاي بهره برداري كمي وكيفي از توانمنديهاي بالقوه و بالفعل آنان وفراهم آوردن بستر لازم براي آموزش بانوان به منظور ارتقاء سطح بينش و آگاهي آنان درعرصه هاي مختلف البته تحت نظارت دفتراموربانوان وخانواده استان و اموربانوان فرمانداري هاي شهرستان مي باشند .
از ديگر پتانسيل ها و توانمندي هاي اين استان درحوزه زنان و خانواده وجود بيش از 240 سازمان مردم نهاد زنان بوده كه اين تشكلها بستر مناسبي براي مشاركت اجتماعي زنان بوده و به نوعي نقش تسهيلگر در ارتباط اين دفتر با كليه آحاد و اقشار مختلف زنان دارند . وجود باغ هاي بانوان در سطح استان از ديگر امكانات بانوان مي باشد كه اين اماكن نيز با حمايت و نظارت استانداري – فرمانداري و شهرداريها راه اندازي گرديدند و به منزله محيطي امن جهت رفاه بانوان مي باشد و تاكنون حدود 27 باغ بانوان در استان به بهره برداري رسيده است . از ديگر سو اين دفتر در زمينه همكاري وتعامل با ساير دستگاههاي استاني در جهت رسيدن به اهداف و انجام وظايف داراي يك نفر رابط به عنوان نما ينده اموربانوان در كليه دستگاههاي اجرايي استان مي باشد. شركت هاي تعاوني بانوان نيز از ديگر ظرفيتها ي اين استان ميباشد كه تقريباً 200 شركت تعاوني بانوان در استان مشغول به فعاليت هستند در زمينه آموزشگاههاي آزاد نيز نزديك به 1000 آموزشگاه آزاد دخترانه در استان موجود مي باشد. وجود تعداد 55 نفر زن عضو شوراي اسلامي شهرها و تعداد 60 نفر عضو شوراي اسلامي روستاها و 49 نفر دهيار زن و 350 نفر مدير حوزه علميه خواهران و بيش از 1000 پايگاه بسيج خواهران نيز از ديگر امتيازات و موقعيت هاي مثبت زنان در استان مي باشند.
اهداف:
. ايجاد فضا و بستر مناسب جهت هم انديشي بانوان شاغل در دانشگاه در كاهش آسيب هاي اجتماعي و ارائه راهكارهاي عملي.
.گسترش ارتباط بين بخشي با ارگان هاي مختلف.
. همكاري نزديك با دفتر مدير كل امور بانوان وخانواده استانداري.
. پيگيري رفع مشكلات و پاسخگويي موثر به تقاضاي زنان شاغل وزارت متبوع.
. تدوين سياست و برنامه هاي كلان حوزه سلامت زنان و پيگيري و هماهنگي اجراي آنها.
. اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي با رويكرد ديني و با تاكيد بر ارتقاء مهارت هاي معنوي.
. توجه خاص به پذيره هاي ديني در راستاي تحكيم جايگاه خانواده.
.استفاده از توان علمي و مديريتي بانوان در برنامه ريزي و اجرا وهمكاري بانوان ساير سازمان ها.
. ارتقاء و ترويج شعاير اسلامي در جامعه در راستاي توسعه فرهنگ غفاف و حجاب.
. كمك به بالندگي و رشد فرهنگي زنان كارمند با در نظر گرفتن آداب و رسوم و باورهاي سنتي رايج در استان وارائه نظرات مشورتي به مقام مسؤول.
. بررسي نيازها و مشكلات زنان كارمند و اقدام جهت رفع مشكلات آنان براي حفظ كيان خانواده ها.
. انجام امور مشاوره در زمينه هاي ارتقاء منزلت اجتماعي زنان وتبيين جايگاه آنها درخانواده.
. شركت مستمر در جلسات استانداري جهت آگاهي از مسائل پيشرو و همچنين ارائه راه حل هاي ممكن.
. تعيين اولويت هاي تحقيقاتي و تدوين برنامه هاي عملياتي تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان بر پايه نيازها و اولويتهاي منطقه اي.
. حضور در جلسات هيئت رئيسه و عضويت در كميته هاي رفاهي، فرهنگي و ...جهت مشاركت در تدوين سياست هاي مربوط به زنان و افزايش همكاريهاي درون سازماني.
. ارائه نقطه نظرات مشورتي به مسؤولين و همكاران.
. برنامه ريزي به منظور استفاده از رسانه هاي گروهي، به منظور زدودن باورهاي غلط ناشي از سنت هاي عشيره اي و قومي و ايجاد تغيير نگرش نسبت به جايگاه ونقش زنان.
. ديدار و نشست با گروههاي مختلف زنان در جهت تعامل وپيگيري مسائل ومشكلات مرتبط.
. همكاري با سازمان ها و ارگان هاي استان در خصوص برپايي همايش هاي تخصصي و دوره هاي منظم آموزشي به منظور ارتقاء سطح دانش و فرهنگ بانوان.
اخبار امور بانوان استان

به گزارش ايرنا، سهيلا اثني عشران مدير كل دفتر امور بانوان استانداري اصفهان، روز يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برخي سوء تفاهم ها در اين زمينه در اصفهان پيش آمده بود در حالي كه منظور برخي از علما اين بوده است كه بانوان در مشاغل متناسب با شرايط خود مشغول به كار شوند.
وي تصريح كرد: البته اشتغال زنان نبايد به اين قيمت تمام شود كه مردان خانه نشين شوند اما نبايد دختران تحصيل كرده ما نيز خانه نشين شوند.
وي در عين حال تاكيد كرد: سياست استخدامي دولت، شايسته سالاري است و مباحث جنسيتي در اين زمينه مطرح نيست. وي همچنين اظهار داشت: بر اساس وضعيت استخدامي دستگاه هاي دولتي در استان، بانوان حدود 39.5 درصد از كاركنان دولت را تشكيل مي دهند.
اثني عشران افزود: وضعيت استخدامي زنان در دستگاه هاي دولتي استان در رده مشاغل رسمي 41 درصد(شامل 38 هزار نفر)، در مشاغل پيماني 37 درصد(شامل پنج هزار نفر)، قرارداد مدت معين 49 درصد(شامل شش هزار نفر) و قراردادهاي ديگر مانند شركتي 29 درصد(شامل 10 هزار نفر) است.
وي تعداد كل كاركنان زن در دستگاه هاي دولتي استان را حدود 60 هزار نفر اعلام و اظهار كرد: وضعيت اصفهان نسبت به ساير استان ها در اين زمينه بهتر است.
وي تعداد زنان عضو هيات علمي دانشگاه هاي استان را 429 نفر، مديران رده هاي مياني را 36 نفر،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را 3 نفر، عضو شوراي اسلامي شهرها را 55 نفر، عضو شوراي اسلامي روستاها را 60 نفرو دهياران را 49 نفر اعلام و تصريح كرد: امروز مردم به اهميت جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي بيشتر واقف شده اند و اين آمار بويژه در روستاها نويدبخش است هرچند هنوز هم با استانداردها فاصله داريم.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري اصفهان گفت: اشتغال زنان براي ما بسيار مهم است و دفتر امور بانوان اين موضوع را از دو بُعد اشتغال دختران تحصيلكرده و زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي پيگيري مي كند.
اثني عشران افزود: دختران و زنان تحصيلكرده جزو سرمايه هاي اجتماعي محسوب مي شوند و لازم است براي توسعه پايدار كشور از ظرفيت آنها استفاده شود.
وي ادامه داد: عده اي از زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي بدلايلي مانند بدسرپرستي، بي سرپرستي، درآمدزايي و حضور در اجتماع خواهان اشتغال باشند كه بايد مطالبه آنها نيز پيگيري شود.
وي با اشاره به دستور استاندار اصفهان براي مديريت زنان در حوزه هاي اجرايي گفت: استاندار اصفهان در آخرين جلسه شوراي اداري استان در سال گذشته به همه دستگاه هاي اجرايي دستور افزايش ظرفيت مديريت زنان در حوزه هاي اجرايي تا سه برابر وضعيت موجود را صادر كرد.
اثني عشران افزود: ما طرحي در اين زمينه تهيه و ارائه كرده ايم و امسال در حوزه مديريتي استان تحول جدي خواهيم داشت.
وي تاكيد كرد: براي افزايش اشتغال بانوان، لازم است خود زنان نيز با اعتماد به نفس بيشتر وارد صحنه هاي اجتماعي شوند و با اولويت بخشي به موضوع تحكيم خانواده اقدام به حل مشكلات و مسائل جامعه كنند.
*** 51 درصد از دانشجويان استان، بانوان هستند***
وي همچنين با اشاره به اينكه حدود 51 درصد از دانشجويان استان را بانوان تشكيل مي دهند گفت: دانشجويان دختر استان در مقطع كارداني 33 درصد، كارشناسي 54 درصد، كارشناسي ارشد 48 درصد و دكترا 52 درصد هستند.
وي افزود: اكنون وضعيت اشتغال بانوان تحصيلكرده با توجه به ميزان بالاي حضور آنها در دانشگاه ها، مطلوب نيست.
وي با بيان اينكه بايد به موضوع اشتغال بانوان در بخش خصوصي نيز توجه بيشتري شود تصريح كرد: آمار مشخصي از اشتغال بانوان در اين بخش نداريم.
وي تعداد زنان بازرگان فعال در استان را 11 نفر، واردكنندگان را 28 نفر، صادركنندگان را 18 نفر و كارآفرين قدر را 10 نفر اعلام و اظهار كرد: 7 درصد از كل شركت تعاوني هاي استان(شامل 200 تعاوني) و يكهزار و 139 آموزشگاه زير نظر فني و حرفه اي مربوط به زنان است.
مديركل امور بانوان استانداري اصفهان سه برنامه اصلي اين دفتر براي اشتغال بانوان را آموزش، تسهيلات بانكي و فروش محصولات اعلام و اضافه كرد: با همكاري صندوق كارآفريني اميد تسهيلاتي تا سقف يك ميليارد ريال براي اشتغالزايي زنان در شهرستان هاي مختلف استان پرداخت مي شود.
اثني عشران ادامه داد: غرفه هايي نيز با همكاري شهرداري در چند بازارچه براي فروش محصولات زنان شاغل در نظر گرفته شده است.
*** وضعيت اعتياد زنان در اصفهان نسبت به استان هاي ديگر بهتر است***
وي همچنين با اشاره به فعاليت كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي گفت: در اين كميته مسائلي مانند اعتياد،طلاق، زنان كارتن خواب،خشونت خانگي، زنان بدسرپرست و بي سرپرست و دختران بي سواد يا كم سواد با همكاري دستگاه هاي مختلف اجرايي بررسي مي شود.
وي با اشاره به فعاليت دو كمپ ترك اعتياد زنان و يك 'خانه امن' در شهر اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره آمار اين آسيب ها اظهار كرد: آمار دقيق اين موارد را از سازمان هاي مرتبط بگيريد.
اثني عشران، 'توان افزايي و توانمندسازي' را شعار دفتر امور بانوان استانداري براي آسيب هاي اجتماعي خواند و افزود: مقرر است طرحي آزمايشي براي زير پوشش قرار دادن جوانان از قبل از ازدواج تا بعد از ازدواج و حتي طلاق از امسال در استان اصفهان اجرا شود.
وي با تاكيد بر راهكارهاي پيشگيري از طلاق تاكيد كرد: آموزش مادران براي تربيت دختران و پسراني كه قصد ازدواج دارند بسيار مهم است.
وي گفت: وضعيت اعتياد زنان در اصفهان نسبت به استان هاي ديگر بهتر است هرچند همين ميزان نيز براي استان مذهبي اصفهان هم قابل قبول نيست.
مديركل امور بانوان استانداري اصفهان، دو اولويت اصلي اين دفتر را اشتغال و سلامت ( جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي) خواند و افزود: چهار بسته اطلاعاتي از سوي بهزيستي، مركز بهداشت و تبليغات اسلامي در باره سلامت زنان تهيه شده و در اختيار سازمان ها قرار گرفته است.
*** سه ساعت در هفته براي ورزش بانوان شاغل***
اثني عشران همچنين با اشاره به برنامه هاي دفتر امور بانوان براي گسترش ورزش به ويژه ورزش همگاني در ميان بانوان افزود: ما در استان 30 محل ورزش صبحگاهي بانوان، 26 باغ بانوان، 23 قهرمان زن در رشته هاي انفرادي، شش تيم بانوان قهرمان، 98 هزار بانوي ورزشكار سازمان يافته و 54 انجمن ورزش بانوان داريم.
وي تعداد كميته هاي فعال در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري را 9 كميته شامل اشتغال، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، آموزش خانواده، مشاوره، رشد جمعيت، ورزش و نشاط اجتماعي، سلامت، حقوقي و مناسبت ها اعلام كرد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/27
تعداد بازدید:
15408
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal